พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี (อังกฤษ: King Pōmare III of Tahiti) เป็นพระมหากษัตริย์ตาฮีตี พระองค์ที่ 3 พระองค์ปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 1821 จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1827 พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี และสมเด็จพระราชินีเตริโตโอเตไร เตเรโมเอโมเอ

พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี

พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
ครองราชย์7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 - 8 มกราคม ค.ศ. 1827
รัชสมัย6 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี
ประสูติ25 มิถุนายน ค.ศ. 1820
สวรรคต8 มกราคม ค.ศ. 1827 (พระชนมพรรษา 7 พรรษา)
พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี
พระนามเต็ม
เตรีอีตารีอา โปมาเรที่ 3
พระปรมาภิไธย
พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี
ราชวงศ์ราชวงศ์โปมาเร
พระบรมราชชนกพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีเตริโตโอเตไร เตเรโมเอโมเอ

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1820 และได้รับศีลล้างบาป 10 กันยายน ค.ศ. 1820 พระองค์ได้ครองราชบัลลังก์ในการสวรรคตของพระบิดาของพระองค์ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 พระองค์ได้รับการสวมมงกุฎเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1824

ตลอดรัชกาลของพระองค์ทรงอยู่ภายใต้การสำเร็จราชการของสมเด็จพระราชินีเตริโตโอเตไร เตเรโมเอโมเอ พระบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระราชปิตุจฉา และเตรีอีตารีอา อารีอีปาเออาวาฮีเน พระราชมารดาเลี้ยง[1]

เนื่องจากพระองค์ต้องทรงเข้ารับการศึกษา การปกครองตาฮีตีจึงเป็นหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการ พระองค์ทรงครองราชย์ภายใต้สภาผู้สำเร็จราชการจนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1827 ไอมาตา โปมาเรที่ 4 วาฮีเน พระขนิษฐภคินีจึงได้ครองราชย์ต่อจากพระองค์

อ้างอิง

แก้
  1. Henry Nott (1774-1844) : arrivé à Tahiti sur le Duff en 1797 ; c’est lui qui traduit la Bible en tahitien et obtient la conversion au christianisme de Pomare II.


ก่อนหน้า พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี ถัดไป
พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี    
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
(7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 - 8 มกราคม ค.ศ. 1827)
  สมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี