ราอีอาเตอา (ตาฮีตี: Ra’iātea) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สอง (รองจากเกาะตาฮีตี) ของหมู่เกาะโซไซตี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีเมืองหลักคืออูตูโรอา

เกาะบอราบอรา (บน) เกาะตาฮาอา (กลาง) และราอีอาเตอา (ล่าง)

รูปภาพแก้ไข