รายพระนามพระมหากษัตริย์บอราบอรา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งบอราบอรา

ราชวงศ์โปมาเรแก้ไข

ลำดับที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นสุด
1 พระเจ้าตาอู นิอูนา ราว 1707 1745 ? 1745
2 เตรีอีมาเอวารูอาที่ 1 ? 1778 1745 1778
3   พระเจ้าตาโปอาที่ 1 1772 1812 1778 1812
4   พระเจ้าตาโปอาที่ 2 1806 1861 1812 1861
5   เตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 1841 1873 1860 1873
6   เตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 1871 1932 1873 1888

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Ben Cahoon (2000). "French Polynesia – Porapora (Borabora)". WorldStatesman.org. สืบค้นเมื่อ 23 December 2016.