สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา (อังกฤษ: Queen Teriimaevarua II of Bora Bora) (23 พฤษภาคม 1841 - 12 กุมภาพันธ์ 1873) เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรบอราบอรา ตั้งแต่ ค.ศ. 1860 จนถึงปี ค.ศ. 1873 พระองค์เป็นพระราชธิดา ในสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา
Tearii Maeva Rua, Queen of Bora Bora.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชินีนาถแห่งบอราบอรา
ราชวงศ์ราชวงศ์โปมาเร
ครองราชย์26 กรกฎาคม ค.ศ. 1860 - 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ23 พฤษภาคม ค.ศ. 1841
สวรรคต12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873 (พระชนมพรรษา 31 พรรษา)
พระบรมราชชนกอาริอิฟาไอเต อา ไฮโร
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี
พระราชสวามีเตมาอูอิอาริอิ อา มาอิ

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1841 พระองค์เป็นพระราชธิดา ในอาริอิฟาไอเต อา ไฮโรและสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี พระองค์ครองราชย์บัลลังก์บอราบอราต่อจากพระเจ้าตาโปอาที่ 2 แห่งบอราบอราพระราชบิดาบุญธรรมของพระองค์ พระองค์ทรงราชาภิเษกสมรสกับเตมาอูอิอาริอิ อา มาอิ ทั้งสองไม่มีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกัน จึงได้รับเลี้ยงอารีอี โอตาเร เตอารีอีมาเอวารูอาที่ 3 ซึ่งเป็นพระราชภาคิไนยมาเป็นพระราชธิดาบุญธรรม ซึ่งต่อมาได้ครองราชย์พระนามว่าสมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 แห่งบอราบอรา

สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 เสด็จสวรรคตเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873 สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 พระราชธิดาบุญธรรมจึงได้ครองราชย์ต่อจากพระองค์


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา ถัดไป
พระเจ้าตาโปอาที่ 2 แห่งบอราบอรา 2leftarrow.png Flag of Bora Bora.svg
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งบอราบอรา
(12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 18739 มีนาคม ค.ศ. 1888)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 แห่งบอราบอรา