ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ธงไตรรงค์ อาจหมายถึงธงใดๆ ที่มีสีประกอบในธง 3 สี