จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.51%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 ลดลง1
คะแนนเสียง 206,763 47,238
% 75.81 17.32

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดแพร่)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 206,763 75.81%
ประชาธิปัตย์ 47,238 17.32%
อื่น ๆ 18,742 6.87%
ผลรวม 272,743 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
75.81%
ประชาธิปัตย์
  
17.32%
อื่น ๆ
  
6.87%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดแพร่)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดแพร่
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 2,244 0.82
กิจสังคม (2) 348 0.13
พัฒนาชาติไทย (3) 470 0.17
ประชาธิปัตย์ (4) 47,238 17.32
ประชาชนไทย (5) 286 0.11
คนขอปลดหนี้ (6) 2,020 0.74
ธรรมชาติไทย (7) 247 0.09
แผ่นดินไทย (8) 577 0.21
ไทยรักไทย (9) 206,763 75.81
ความหวังใหม่ (10) 227 0.08
มหาชน (11) 5,058 1.86
ประชากรไทย (12) 231 0.09
ไทยช่วยไทย (13) 473 0.17
แรงงาน (14) 1,690 0.62
ชาติประชาธิปไตย (15) 576 0.21
กสิกรไทย (16) 192 0.07
ทางเลือกที่สาม (17) 107 0.04
รักษ์ถิ่นไทย (18) 183 0.07
พลังเกษตรกร (19) 3,705 1.36
พลังประชาชน (20) 108 0.04
บัตรดี 272,743 96.60
บัตรเสีย 7,858 2.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,749 0.62
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 282,350 77.51
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 364,260 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และตำบลวังธง) และอำเภอสูงเม่น (ยกเว้นตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ทศพร เสรีรักษ์ (9)* 72,144 76.79
ประชาธิปัตย์ ประสงค์ ชุ่มเชย (4) 17,408 18.53
มหาชน สาโรจน์ ศุภศิริ (11) 4,402 4.69
ผลรวม 93,954 100.00
บัตรดี 93,954 94.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,668 1.67
บัตรเสีย 4,162 4.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,784 82.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,899 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองแพร่ (เฉพาะตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และตำบลวังธง) อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อนุวัธ วงศ์วรรณ (9) 55,103 63.56
ประชาธิปัตย์ ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (4)* 30,397 35.06
มหาชน พนมพันธ์ คำชื่น (11) 1,194 1.38
ผลรวม 86,694 100.00
บัตรดี 86,694 92.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 851 0.91
บัตรเสีย 5,839 6.25
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,384 77.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,594 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น (เฉพาะตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (9)* 49,370 60.51
ประชาธิปัตย์ สมชัย จำปี (4) 29,527 36.19
มหาชน พลตรี พิชิต มีผดุง (11) 1,662 2.04
คนขอปลดหนี้ ปนัดดา นันทะญานา (6) 1,028 1.26
ผลรวม 81,587 100.00
บัตรดี 81,587 91.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,182 1.33
บัตรเสีย 6,413 7.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,182 72.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,767 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)