เปิดเมนูหลัก

แขวงบางบอน

แขวงในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ แขวงคลองบางบอน
แขวงบางบอน
Khwaeng Bang Bon
สถิติ
กรุงเทพมหานคร
เขต: บางบอน
พื้นที่: 34.745
ประชากร: 107,136 (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น: 3,083.45 คน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์: 10150
รหัสทางภูมิศาสตร์: 105001

แขวงบางบอน เป็นท้องที่การปกครองแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ. 2515–2560 ปัจจุบันถูกยุบเลิกและแบ่งออกเป็น 4 แขวง ขึ้นกับเขตบางบอน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบางบอนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางบอน ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข