แขวงบางบอน

แขวงในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ แขวงคลองบางบอน

แขวงบางบอน เป็นท้องที่การปกครองแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ. 2515–2560 ปัจจุบันถูกยุบเลิกและแบ่งออกเป็น 4 แขวง ขึ้นกับเขตบางบอน

แขวงบางบอน
อักษรไทยแขวงบางบอน
อักษรโรมันKhwaeng Bang Bon
เขตบางบอน
พื้นที่
 • ทั้งหมด34.745 ตร.กม. (13.415 ตร.ไมล์)
ประชากร (2559)
 • ทั้งหมด107,136
 • ความหนาแน่น3,083.45 คน/ตร.กม. (7,986.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์105001
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบางบอนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางบอน ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข