แขวงแสมดำ

แขวงในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสมดำ เป็นท้องที่การปกครองในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และเป็นแขวงที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด

แขวงแสมดำ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Samae Dam
ถนนพระรามที่ 2
แผนที่เขตบางขุนเทียน เน้นแขวงแสมดำ
แผนที่เขตบางขุนเทียน เน้นแขวงแสมดำ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด35.975 ตร.กม. (13.890 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด123,794 คน
 • ความหนาแน่น3,441.11 คน/ตร.กม. (8,912.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์102107
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงแสมดำมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[3]

การคมนาคม แก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงแสมดำ ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1021&rcodeDesc=เขตบางขุนเทียน 2564. สืบค้น 27 เมษายน 2565.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงท่าข้าม และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 122–126. 24 ธันวาคม 2540.