แขวงท่าข้าม

แขวงในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ท่าข้าม เป็นแขวงในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นแขวงที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งเกษตรกรรม ป่าชายเลน และที่อยู่อาศัย

แขวงท่าข้าม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Tha Kham
วัดหัวกระบือ
แผนที่เขตบางขุนเทียน เน้นแขวงท่าข้าม
แผนที่เขตบางขุนเทียน เน้นแขวงท่าข้าม
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด84.712 ตร.กม. (32.707 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด62,677 คน
 • ความหนาแน่น739.88 คน/ตร.กม. (1,916.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์102105
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อและประวัติศาสตร์

แก้

ชื่อ "ท่าข้าม" มาจากการที่อยู่ติดกับริมคลองสนามชัย ใช้เป็นท่าเรือที่ข้ามฟากไปมา ในอดีตเป็นชุมชนอาศัยของชาวมอญที่อพยพย้ายมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงท่าข้ามมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การคมนาคม

แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงท่าข้าม ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1021&rcodeDesc=เขตบางขุนเทียน 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ข่าวฟ้ายามเย็น". ฟ้าวันใหม่. 12 September 2014. สืบค้นเมื่อ 13 September 2014.