แขวงบางบอนใต้

แขวงในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางบอนใต้ เป็นแขวงแขวงหนึ่งในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 13 แขวงที่ตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560[3]

แขวงบางบอนใต้
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Bon Tai
วัดบางบอน
แผนที่เขตบางบอน เน้นแขวงบางบอนใต้
แผนที่เขตบางบอน เน้นแขวงบางบอนใต้
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางบอน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด8.939 ตร.กม. (3.451 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด23,997 คน
 • ความหนาแน่น2,684.53 คน/ตร.กม. (6,952.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์105003
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ท้องที่แขวงบางบอนใต้ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของแขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 กระทรวงมหาดไทยได้โอนแขวงบางบอนมาขึ้นกับเขตบางบอนที่จัดตั้งขึ้นใหม่[4] จนกระทั่งในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศยุบเลิกแขวงบางบอนและจัดตั้งแขวงใหม่ 4 แขวงโดยใช้ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออกและถนนเอกชัยฟากเหนือเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างกัน พื้นที่แขวงทางด้านตะวันตกตอนล่างของแขวงบางบอนเดิมได้รับการตั้งชื่อว่า แขวงบางบอนใต้[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางบอนใต้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตบางบอน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[5]

การคมนาคม

แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางบอนใต้ ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวง ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตบางบอน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1050&rcodeDesc=เขตบางบอน 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงใน 7 เขต กทม". สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2017-08-31. สืบค้นเมื่อ 2022-12-04.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน และตั้งเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 108 ง): 61–65. 18 พฤศจิกายน 2540.
  5. 5.0 5.1 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยุบพื้นที่แขวงบางบอน และตั้งแขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางพราน และแขวงคลองบางบอน เขตบางบอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 215 ง): 53–56. 31 สิงหาคม 2560.