แขวงคลองบางบอน

แขวงในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ แขวงบางบอน

แขวงคลองบางบอน เป็นแขวงแขวงหนึ่งในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นย่านการค้าและเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยถึงหนาแน่นปานกลาง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้พื้นที่บางส่วนในแขวงนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมด้วย

แขวงคลองบางบอน
อักษรไทยแขวงคลองบางบอน
อักษรโรมันKhwaeng Khlong Bang Bon
เขตบางบอน
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด25,724
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์105005
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่แขวงคลองบางบอนในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของแขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 กระทรวงมหาดไทยได้โอนแขวงบางบอนมาขึ้นกับเขตบางบอนที่จัดตั้งขึ้นใหม่[1] จนกระทั่งในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศยุบเลิกแขวงบางบอนและจัดตั้งแขวงใหม่ 4 แขวงโดยใช้ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออกและถนนเอกชัยฟากเหนือเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างกัน พื้นที่แขวงทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของแขวงบางบอนเดิมได้รับการตั้งชื่อว่า แขวงคลองบางบอน[2] ตามชื่อคลองบางบอนที่ไหลผ่านพื้นที่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงคลองบางบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตบางบอน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[2]

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงคลองบางบอน ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวงคลองบางบอน ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน และตั้งเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 108 ง): 61–65. 18 พฤศจิกายน 2540.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยุบพื้นที่แขวงบางบอน และตั้งแขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางบอน และแขวงคลองบางบอน เขตบางบอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 215 ง): 53–56. 31 สิงหาคม 2560.