แขวงบางขุนเทียน

แขวงในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางขุนเทียน เป็นท้องที่การปกครองแห่งหนึ่งของเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัย

แขวงบางขุนเทียน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Khun Thian
วัดสิงห์
แผนที่เขตจอมทอง เน้นแขวงบางขุนเทียน
แผนที่เขตจอมทอง เน้นแขวงบางขุนเทียน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตจอมทอง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.789 ตร.กม. (2.235 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด34,119 คน
 • ความหนาแน่น5,893.76 คน/ตร.กม. (15,264.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์103501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางขุนเทียนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางขุนเทียน ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่แขวงบางขุนเทียน ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตจอมทอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1035&rcodeDesc=เขตจอมทอง 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 110–117. 24 ธันวาคม 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-07-15.