แขวงบางแค

แขวงในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางแค เป็นแขวงหนึ่งของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้าและที่อยู่อาศัย

แขวงบางแค
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Khae
แผนที่เขตบางแค เน้นแขวงบางแค
แผนที่เขตบางแค เน้นแขวงบางแค
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด6.486 ตร.กม. (2.504 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด39,033 คน
 • ความหนาแน่น6,018.04 คน/ตร.กม. (15,586.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์104001
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางแคมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางแค ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่แขวงบางแค ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตบางแค." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1040&rcodeDesc=เขตบางแค 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง แขวงบางแค และแขวงบางไผ่ เขตบางแค" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 66–70. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2016-08-31.