แขวงหลักสอง

แขวงในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หลักสอง เป็นแขวงหนึ่งของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า และที่อยู่อาศัย

แขวงหลักสอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Lak Song
วัดม่วง
แผนที่เขตบางแค เน้นแขวงหลักสอง
แผนที่เขตบางแค เน้นแขวงหลักสอง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด11.240 ตร.กม. (4.340 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด55,395 คน
 • ความหนาแน่น4,928.38 คน/ตร.กม. (12,764.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์104004
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางแคมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงหลักสอง ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่แขวงหลักสอง ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตบางแค." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1040&rcodeDesc=เขตบางแค 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง แขวงบางแค และแขวงบางไผ่ เขตบางแค" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 66–70. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2016-09-01.