แขวงบางหว้า

แขวงในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางหว้า เป็นแขวงหนึ่งของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางหว้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Wa
ซีคอนบางแค
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางหว้า
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางหว้า
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.105 ตร.กม. (1.971 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด37,232 คน
 • ความหนาแน่น7,293.24 คน/ตร.กม. (18,889.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์102201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงบางหว้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตภาษีเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังต่อไปนี้

การคมนาคม แก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางหว้า ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1022&rcodeDesc=เขตภาษีเจริญ 2564. สืบค้น 27 เมษายน 2565.