แขวงบางด้วน

แขวงในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางด้วน เป็นแขวงหนึ่งของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางด้วน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Duan
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางด้วน
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางด้วน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.514 ตร.กม. (0.971 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด27,643 คน
 • ความหนาแน่น10,995.63 คน/ตร.กม. (28,478.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์102202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบางด้วนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงคลองขวาง และ แขวงบางแวก (เขตภาษีเจริญ) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงคลองขวาง แนวคลองสายหนึ่ง และแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงบางแวกเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางจาก (เขตภาษีเจริญ) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงบางจาก แนวคลองสายหนึ่ง คลองบางจาก และคลองโรงยาวเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางหว้า (เขตภาษีเจริญ) มีแนวเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงบางหว้าเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางแคเหนือ (เขตบางแค) มีคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางด้วน ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1022&rcodeDesc=เขตภาษีเจริญ 2564. สืบค้น 27 เมษายน 2565.