แขวงบางด้วน

แขวงในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางด้วน เป็นแขวงหนึ่งของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางด้วน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Duan
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางด้วน
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางด้วน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.514 ตร.กม. (0.971 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด27,047 คน
 • ความหนาแน่น10,758.55 คน/ตร.กม. (27,864.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์102202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางด้วนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงคลองขวาง และ แขวงบางแวก (เขตภาษีเจริญ) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงคลองขวาง แนวคลองสายหนึ่ง และแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงบางแวกเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางจาก (เขตภาษีเจริญ) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงบางจาก แนวคลองสายหนึ่ง คลองบางจาก และคลองโรงยาวเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางหว้า (เขตภาษีเจริญ) มีแนวเขตการปกครองระหว่างแขวงบางด้วนกับแขวงบางหว้าเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางแคเหนือ (เขตบางแค) มีคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางด้วน ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1022&rcodeDesc=เขตภาษีเจริญ 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.