แขวงคลองขวาง

แขวงในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองขวาง เป็นแขวงหนึ่งของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองขวาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Khwang
ถนนพุทธมณฑล สาย 1 บริเวณวัดตะล่อม
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงคลองขวาง
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงคลองขวาง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.992 ตร.กม. (1.155 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด10,510 คน
 • ความหนาแน่น3,512.70 คน/ตร.กม. (9,097.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์102208
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคลองขวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเหนือของเขตภาษีเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบางเชือกหนัง (เขตตลิ่งชัน) มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบางแวก (เขตภาษีเจริญ) มีคลองลัดวัดฉิม คลองบางแวก และแนวคลองสายหนึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางหว้า (เขตภาษีเจริญ) มีแนวคลองสายหนึ่ง และแนวเขตการปกครองระหว่างแขวงคลองขวางกับแขวงบางหว้าเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่ (เขตบางแค) มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลองบางไผ่ และคลองลัดตากลั่นเป็นเส้นแบ่งเขต

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงคลองขวาง ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1022&rcodeDesc=เขตภาษีเจริญ 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.