แขวงบางไผ่

แขวงในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางไผ่ เป็นแขวงหนึ่งของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเกษตรกรรมผสมผสาน

แขวงบางไผ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Phai
แผนที่เขตบางแค เน้นแขวงบางไผ่
แผนที่เขตบางแค เน้นแขวงบางไผ่
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด14.670 ตร.กม. (5.664 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด39,550 คน
 • ความหนาแน่น2,695.98 คน/ตร.กม. (6,982.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์104003
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางไผ่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางไผ่ ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่แขวงบางไผ่ ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตบางแค." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1040&rcodeDesc=เขตบางแค 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง แขวงบางแค และแขวงบางไผ เขตบางแค" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 66–70. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2016-09-03.