แขวงบางแวก

แขวงในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางแวก เป็นแขวงหนึ่งของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางแวก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Waek
วัดชัยฉิมพลี
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางแวก
แผนที่เขตภาษีเจริญ เน้นแขวงบางแวก
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด3.022 ตร.กม. (1.167 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด18,135 คน
 • ความหนาแน่น6,000.99 คน/ตร.กม. (15,542.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10160
รหัสภูมิศาสตร์102207
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางแวกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตภาษีเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบางเชือกหนัง และ แขวงบางพรม (เขตตลิ่งชัน) มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคูหาสวรรค์ (เขตภาษีเจริญ) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางแวกกับแขวงคูหาสวรรค์เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางจาก และ แขวงบางด้วน (เขตภาษีเจริญ) มีแนวคลองสายหนึ่ง แนวเขตการปกครองระหว่างแขวงบางแวกกับแขวงบางจากและแขวงบางหว้า และแนวคลองสายหนึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงคลองขวาง (เขตภาษีเจริญ) มีแนวคลองสายหนึ่ง คลองบางแวก และคลองลัดวัดฉิมเป็นเส้นแบ่งเขต

การคมนาคม

แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางแวก ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1022&rcodeDesc=เขตภาษีเจริญ 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.