อำเภอเชียงของ

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เชียงของ)

เชียงของ (คำเมือง: Lanna-Chiang Khong.png)[1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

อำเภอเชียงของ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chiang Khong
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอเชียงของ
คำขวัญ: 
หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้
แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน
พิกัดภูมิศาสตร์: 20°15′36″N 100°24′24″E / 20.26000°N 100.40667°E / 20.26000; 100.40667
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด836.9 ตร.กม. (323.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด63,444 คน
 • ความหนาแน่น75.81 คน/ตร.กม. (196.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57140
รหัสภูมิศาสตร์5703
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเชียงของ เลขที่ 122 หมู่ที่ 12 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ความเป็นมาของอำเภอเชียงของ เชียงของเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ชื่อในภาษาบาลีคือ "ขรราช" ต่อมามีฐานะเป็นเมืองชื่อ "เมืองเชียงของ" ขึ้นอยู่ในความปกครองของเมืองน่าน โดยกษัตริย์น่านได้ตั้งให้เจ้าอริยวงศ์เป็นเจ้าเมืองเชียงของ เมื่อปี พ.ศ. 1805 และปกครองเมืองเชียงของสืบต่อมาจนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ พญาจิตวงษ์วรยศรังษี ปี พ.ศ. 2453 (รศ.129) และให้มีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดเชียงรายมาจนถึงปัจจุบัน โดยแต่งตั้งพญาอริยวงษ์ (น้อย จิตตางกูร) เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2457 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อำเภอเชียงของ มี นายอำเภอคนที่ 24 คือ นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2471 ตั้งตำบลท่าข้าม แยกออกจากตำบลม่วงยาย[2]
 • วันที่ 23 มกราคม 2481 ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอเชียงของ (1,2,3,4)[3]
  • (1) รวมตำบลในเวียง และตำบลห้วยเม็ง แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลเวียง
  • (2) รวมตำบลท่าข้าม และตำบลม่วงยาย แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลม่วงยาย
  • (3) รวมตำบลบุญเรือง และตำบลต้นปล้อง แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลบุญเรือง
  • (4) ยุบตำบลในเวียง ตำบลต้นปล้อง ตำบลท่าข้าม ตำบลห้วยเม็ง และตำบลบุญเรือง (เก่า)
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลครึ่ง แยกออกจากตำบลบุญเรือง[4]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลเวียงเชียงของ ในท้องที่บางส่วนของตำบลเวียง[5]
 • วันที่ 23 กันยายน 2523 ตั้งตำบลศรีดอนชัย แยกออกจากตำบลสถาน[6]
 • วันที่ 27 มกราคม 2524 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเวียงเชียงของ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น[7]
 • วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลหล่ายงาว แยกออกจากตำบลม่วงยาย[8]
 • วันที่ 9 เมษายน 2530 ได้แยกพื้นที่ตำบลม่วงยาย ตำบลปอ และตำบลหล่ายงาว จากอำเภอเชียงของ ไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงแก่น ขึ้นกับอำเภอเชียงของ[9]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลท่าข้าม แยกออกจากตำบลปอ[10]
 • วันที่ 24 มกราคม 2532 เปิดจุดผ่านแดนที่ด้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - ห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[11]
 • วันที่ 12 กันยายน 2533 ตั้งตำบลริมโขง แยกออกจากตำบลเวียง[12]
 • วันที่ 9 เมษายน 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลบุญเรือง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบุญเรือง[13]
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2538 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงของ เป็น อำเภอเวียงแก่น[14]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงของ และสุขาภิบาลบุญเรือง เป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเทศบาลตำบลบุญเรือง ตามลำดับ[15]
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลบุญเรือง รวมกับ เทศบาลตำบลบุญเรือง[16]
 • วันที่ 19 เมษายน 2555 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 23 บ้านกาสลองคำ ตำบลห้วยซ้อ เป็น "บ้านแก่นสะลองคำ"[17]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเชียงของแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[18]
1. เวียง   Wiang 14 5,057 12,521
2. สถาน   Sathan 16 3,506 9,374
3. ครึ่ง   Khrueng 11 2,401 6,655
4. บุญเรือง   Bun Rueang 10 2,455 6,557
5. ห้วยซ้อ   Huai So 23 4,657 12,245
6. ศรีดอนชัย   Si Don Chai 6 3,149 8,754
7. ริมโขง   Rim Khong 10 2,104 6,222

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุญเรืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียง
 • เทศบาลตำบลเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)
 • เทศบาลตำบลครึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลครึ่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยซ้อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสถาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสถานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีดอนชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมโขงทั้งตำบล

สภาพทั่วไปแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ราบ สลับกับเทือกเขา มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกบางส่วนติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เช่น ไตลื้อ ขมุ ชาวมูเซอ แม้ว เย้า โดยกลุ่มไทลื้อโดยมากจะอาศัยอยู่ที่ บ้านห้วยเม็ง และบ้านศรีดอนชัย อพยพมาจากทาง สิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีนปัจจุบันยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เคยทำสวนส้มกันจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ปัจจุบันด้วยโรคภัยเยอะชาวบ้านเลยเลิกทำสวนส้มไปหลายราย หันไปทำไร่ข้าวโพดเหมือนกับชาวบ้านใกล้เคียงแทน เชื้อชาติขมุตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรไม่มากนัก ประชากรในอำเภอเชียงของโดยส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ไร่ข้าวโพด สวนส้ม สวนลิ้นจี่ สวนส้มโอ และพืชผักต่างๆเป็นต้น

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น น้ำตกห้วยเม็งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาพื้นที่บ้านห้วยเม็งสามารถเดินทางไปได้โดยออกจากตัวอำเภอเชียงของมุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงแสนจากตัวอำเภอระยะทาง 3 กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านห้วยเม็ง เลี้ยวซ้ายเข้าไปผ่านหมู่บ้าน ระยะทางอีกประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นลูกลัง โดยผ่านตามแนวเขาไปยังน้ำตก เหมาะแก่การเดินเท้าสัมผัสธรรมชาติ และปั่นจักรยาน สำหรับรถยนต์ต้องเป็นรถกระบะถึงสามารถเข้าไปยังน้ำตกห้วยเม็งได้ โดยตัวน้ำตกจะมี 2 ฝั่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นน้ำตกขนาดเล็ก ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือปลายฝนต้นหนาว

จากตัวอำเภอเชียงของมุ่งหน้าไปทาง อ.เชียงแสน ประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งของสวนป่าห้วยทรายมาน มีจุดชมวิว 2 ฝั่งของระหว่างไทย - ลาวได้พื้นที่ติดน้ำโขงบริเวณตัวอำเภอเชียงของจะมีการสร้างถนนเรียบน้ำโขงเริ่มตั้งแต่บ้านหาดไคร้ไปถึงบ้านหัวเวียงนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมบรรยากาศริมโขงได้ ท่าจับปลาบึกทุกวันที่ 17-19 เมษายน บริเวณท่าจับปลาบึก (ลานหน้าวัดหาดไคร้) จะมีการบวงสรวงและจับปลาบึกซึ่งหาดูได้ที่เดียวในโลก ปัจจุบันการล่าปลาบึกจะล่าได้ปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาบึก การล่าจึงทำเพื่อเป็นการสืบทอดการล่าปลาบึกให้คงอยู่ตามประเพณีของชาวบ้านหาดไคร้ และช่วงสงกรานต์บริเวณท่าปลาบึก(ลานหน้าวัดหาดไคร้)และท่าเรือบั๊กจะจัดงานมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ทุก ๆ ปี สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีมากมาย เช่น กล้วยอบเนยศรีลานนา ผ้าทอศรีดอนชัยที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณจากบรรพบุรุษของชนชาวไตลื้อสามารถแวะชมได้ที่และศูนย์ผ้าทอไทลื้อตำบลศรีดอนชัย และสินค้าหัตถกรรมบ้านสถาน ศูนย์หัตถกรรมบ้านสถาน

ในทุกปีช่วงเดือนเมษายน บริเวณแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของชาวบ้านจะลงไปเก็บไก (สาหร่ายน้ำจืดที่เกิดในแม่น้ำโขง เป็นชื่อเรียกของคนในพื้นที่) โดยจะนำมาตากแห้งบนคา (ชนิดเดียวกับที่ใช้มุงหลังคา) โดยอาจจะมีใส่เครื่องปรุงเช่น งา ข่า ตะไคร้ ต่าง ๆ ลงไป สามารถนำมาทอดกิน รสชาติหวาน กรอบ ปัจจุบันนำมาจัดเป็นสินค้าโอทอป

ปัจจุบัน อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น สิ่งก่อสร้างที่พักอาศัยเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านหัวเวียง จะมีที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มายังอำเภอเชียงของสามารถข้ามไปยัง เมืองห้วยทรายได้ที่ท่าเรือบ้านหัวเวียง สามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราวเพื่อข้ามไปท่องเที่ยวได้และสามารถใช้พาสปอร์ตข้ามได้เช่นกัน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากท่าเรือบ้านหัวเวียงล่องน้ำโขงไปยังเมืองหลวงพระบางได้ ทุกๆเย็นวันเสาร์จะมีการจัดงานถนนคนเดินที่ชาวบ้านในพื้นที่จะนำพืชผล ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมา มาจำหน่ายกันยังบริเวณถนนสายหลักตั้งแต่บ้านวัดแก้วไปจนถึงบ้านหัวเวียง นักท่องเที่ยวสามารหาซื้อของฝากที่ผลิตในท้องถิ่นได้ในวันดังกล่าว

การเดินทางมายังอำเภอเชียงของ สามารถใช้เส้นทางจากทาง อ.เทิง-อ.ขุนตาล-อ.เชียงของ ,อ.เมืองเชียงราย-อ.พญาเม็งราย-อ.เชียงของ ,อ.เมืองเชียงราย-อ.เวียงเชียงรุ้ง-อ.เชียงของ , อ.เมืองเชียงราย-อ.แม่จัน-อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ โดยจะมีรถเมล์วิ่งผ่านทุกเส้นทางยกเว้นเส้นทางจาก อ.เมืองเชียงราย-อ.แม่จัน-อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ จะมีเพียงรถสองแถววิ่งผ่านเท่านั้น โดยรถเมล์จะออกจากสถานีขนส่งเชียงราย สลับกันแต่ละเส้นทาง

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 1. ท่าปลาบึก บ้านหาดไคร้
 2. วัดหลวง
 3. วัดศรีดอนชัย
 4. วัดแก้ว
 5. ท่าเรือผาถ่าน
 6. ท่าเรือหัวเวียง
 7. คูเมืองเก่า
 8. ถนนคนเดิน
 9. กาดเจ้า
 10. กาดแลง
 11. น้ำตกบ้านห้วยเม็ง
 12. ผ้าทอไตลื้อบ้านศรีดอนชัย
 13. โอทอปบ้านสถาน
 14. จุดชมวิวห้วยทรายมาน
 15. บ้านกิ่วกาญจ์
 16. ไตลื้อบ้านห้วยเม็ง
 17. ไตลื้อบ้านหาดบ้าย
 18. ไตลื้อบ้านศรีดอนชัย
 19. ถนนริมโขงบ้านหาดไคร้ - บ้านหัวเวียง
 20. น้ำตกห้วยตอง บ้านทุ่งนาน้อย
 21. พระธาตุจอมเม็ง บ้านห้วยเม็ง
 22. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง บ้านแฟน ต.สถาน
 23. หาดบ้านดอนมหาวัน+การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4
 24. พระธาตุเขาเขียว บ้านครึ่ง ตำบลครึ่ง
 25. วัดจำปา บ้านดอนมหาวัน
 26. วัดเทพนิมิต บ้านห้วยเม็ง
 27. พิพิธภัณฑ์ ปลาบึก บ้านโจ้โก้

การคมนาคมแก้ไข

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

 • สาย 671 เชียงใหม่-เชียงของ (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-วังเหนือ-พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 962 กรุงเทพ-เชียงของ บริษัทผู้เดินรถได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์ โชครุ่งทวีทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เชิดชัยทัวร์
 • สาย 2243 เชียงราย-เชียงของ 1 (เชียงราย-ป่าซาง (อำเภอพญาเม็งราย) -เชียงของ) บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด
 • สาย 2127 เชียงราย-เชียงของ 2 (เชียงราย-แม่บง (อำเภอดอยหลวง) -เชียงของ) บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด

รถโดยสารระหว่างประเทศแก้ไข

 • สายที่ 11 เชียงราย-เชียงของ-ห้วยทราย

อ้างอิงแก้ไข

 1. ชื่อเขียนตามที่ปรากฏใน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดพระงาม จ.ศ. 1216
 2. "ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลท่าข้าม ซึ่งแยกมาจากตำบลม่วงยาย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 45 (0 ก): 347–348. 24 กุมภาพันธ์ 2471. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 3449–3457. 23 มกราคม 2481. Check date values in: |date= (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. 10 มิถุนายน 2490. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (99 ง): (ฉบับพิเศษ) 11-12. 28 พฤศจิกายน 2499. Check date values in: |date= (help)
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (147 ง): 3317–3319. 23 กันยายน 2523. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (13 ง): 225–226. 27 มกราคม 2524. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (45 ง): 1069–1072. 30 มีนาคม 2525. Check date values in: |date= (help)
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (67 ง): 2484. 9 เมษายน 2530. Check date values in: |date= (help)
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง และกิ่งอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (171 ง): (ฉบับพิเศษ) 179-193. 21 ตุลาคม 2531. Check date values in: |date= (help)
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนด้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (13 ง): 496–497. 24 มกราคม 2532. Check date values in: |date= (help)
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอป่าแดด อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (170 ง): (ฉบับพิเศษ) 68-78. 12 กันยายน 2533. Check date values in: |date= (help)
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (43 ง): (ฉบับพิเศษ) 3-4. 9 เมษายน 2536. Check date values in: |date= (help)
 14. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (32 ก): 1–3. 8 สิงหาคม 2538. Check date values in: |date= (help)
 15. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล" (PDF). 6 กรกฎาคม 2547: 1–3. Cite journal requires |journal= (help); Check date values in: |date= (help)
 17. "ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอเชียงของ [บ้านกาสลองคำ เป็นชื่อหมู่บ้านแก่นสะลองคำ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (39 ง): 198. 19 เมษายน 2555. Check date values in: |date= (help)
 18. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย