ประเทศเกรเนดา

(เปลี่ยนทางจาก เกรเนดา)
ระวังสับสนกับ กรานาดา

เกรเนดา (อังกฤษ: Grenada) เป็นประเทศบนเกาะในทะเลแคริบเบียนตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงหมู่เกาะเกรนาดีนส์ (Grenadines) ทางใต้ เป็นประเทศอิสระที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ใน ซีกโลกตะวันตก (ประเทศที่เล็กที่สุดคือ ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส) ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศตรินิแดดและโตเบโก และทางใต้ของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

เกรเนดา

Grenada (อังกฤษ)
ธงชาติของอีบัว
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของอีบัว
ตราแผ่นดิน
คำขวัญThe Land, the People, the Light
ที่ตั้งของอีบัว
เมืองหลวง
และ ใหญ่สุด
เซนต์จอร์เจส
ภาษาราชการภาษาอังกฤษ
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
• ประมุข
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
เซอร์คาร์ไลล์ กลีน
คีท มิตเชลล์
เอกราช
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
พื้นที่
• รวม
344 ตารางกิโลเมตร (133 ตารางไมล์) (186)
1.6
ประชากร
• ก.ค. 2548 ประมาณ
89,502 (199)
259.5 ต่อตารางกิโลเมตร (672.1 ต่อตารางไมล์) (30)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 1.590 พันล้าน
$ 14,779
จีดีพี (ราคาตลาด)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 1.111 พันล้าน
$ 10,328
HDI (2562)เพิ่มขึ้น 0.779[1]
สูง · 74th
สกุลเงินดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (XCD)
เขตเวลาUTC-4
• ฤดูร้อน (DST)
UTC-4
ขับรถด้านซ้ายมือ
รหัสโทรศัพท์1-473
โดเมนบนสุด.gd
1God Save The Queen เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการ แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในพระราชพิธีเท่านั้น

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ภูมิศาสตร์เกรเนดา

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์เกรเนดา

อาณานิคมฝรั่งเศสแก้ไข

ในอดีตเกรเนดาเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียเผ่าแคริบ (Carib) และอาราวัก (Arawaks) ต่อมาในปี ค.ศ. 1498 โคลัมบัสได้ค้นพบดินแดนแห่งนี้ โดยในระยะแรกถูกเรียกว่า กอนเซปซีออน (Concepción) จนในประมาณศตวรรษที่ 18 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเกรเนดา (Grenada) อย่างไรก็ดี แม้ว่าเกรเนดา จะถูกค้นพบโดยโคลัมบัส แต่ก็มิได้เป็นอาณานิคมของสเปนนานนัก โดยใน ค.ศ. 1650 ตกไปอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลในปี ในปี ค.ศ. 1763

อาณานิคมสหราชอาณาจักรแก้ไข

สหราชอาณาจักรก็ได้เข้าปกครองเกรเนดา ภายหลังจากที่มีชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงครามเจ็ดปี เกรเนดามีฐานะเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรจนถึง ค.ศ. 1974 เมื่อได้รับเอกราชในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น

การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชแก้ไข

การเมืองก่อนการรัฐประหาร ค.ศ. 1983แก้ไข

สหรัฐอเมริกาเข้าแทรงแซงทางการเมืองแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วิกฤตการณ์เกรเนดา

ค.ศ. 1983 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้เข้าแทรกแซงประเทศในแถบแคริบเบียนเพื่อสร้างเสภียรภาพทางการเมืองในเกรเนดา

ก่ารก่อรัฐประหาร และ ประหารชีวิตมอเรียส บิชอฟส์แก้ไข

ปฏิบัติการทางทหารโดยสหรัฐ และ พันธมิตรแก้ไข

กองทัพเรือแก้ไข

การเมืองการปกครองแก้ไข

รูปแบบการปกครองของเกรเนดาเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐธรรมนูญปัจจุบัน 19 ธันวาคม 2514 ประมุขของประเทศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางผู้สำเร็จราชการ (Governer-General) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีเกรเนดา

บริหารแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐบาลเกรเนดา

หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นาย Keith Mitchell (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 22 มิถุนายน 2538 ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะได้แก่หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก โดยจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ และนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้สรรหาและจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น 6 เขต ได้แก่ Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick และอีก 1 เขตปกครองตนเอง คือ Carriacou and Petit Martinique

นิติบัญญัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐสภาแห่งเกรเนดา

ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิกมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดย 10 คนมาจากการเสนอชื่อของพรรครัฐบาลและ และอีก 3 คนมาจากการเสนอชื่อของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

พรรคการเมืองแก้ไข

- พรรค New National Party (NNP) เป็นพรรครัฐบาล โดยในปัจจุบันครองที่นั่งทั้งหมด (15 ที่นั่ง) ในสภาผู้แทนราษฎร - พรรค National Democratic Congress (NDC) - พรรค Grenada United Labor Party (GULP) - พรรค The National Party (TNP) - พรรค Maurice Bishop Patriotic Movement (MBPM) - พรรค Unity Labor Party (ULP)

ตุลาการแก้ไข

ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายตุลาการประกอบด้วย ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา อำนาจในการพิจารณาไต่สวน อยู่ภายใต้อำนาจของศาลสูงสุดแคริบเบียนตะวันออก ("en:Eastern Caribbean Supreme Court") มีศาลฎีกาอยู่ในตำแหน่งสูงสุด การยื่นอุทธรณ์นั้นผ่านการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์ ส่วนการยื่นฎีกาจะยื่นให้คณะกรรมการฝ่ายตุลาการแห่งองคมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร (Privy Council) เป็นผู้พิจารณา

สิทธิมนุษยชนแก้ไข

นโยบายต่างประเทศแก้ไข

กองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การทหารของเกรเนดา

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เกรเนดาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (parishes) ได้แก่

ส่วน กาเรียกูและเปอตีมาร์ตินีก (Carriacou and Petit Martinique) เกาะ 2 เกาะในหมู่เกาะเกรนาดีนส์มีฐานะเป็นเมืองขึ้น (dependency)

เศรษฐกิจแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

การท่องเที่ยวแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การท่องเที่ยวในเกรเนดา

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

คมนาคม และ โทรคมนาคมแก้ไข

คมนาคมแก้ไข

โทรคมนาคมแก้ไข

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การศึกษาในเกรเนดา

สาธารณสุขแก้ไข

สวัสดิการสังคมแก้ไข

ประชากรศาสตร์แก้ไข

เชื้อชาติแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ศาสนาในเกรเนดา

ภาษาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ภาษาในเกรเนดา

กีฬาแก้ไข

วัฒนธรรมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วัฒนธรรมเกรเนดา

สถาปัตยกรรมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สถาปัตยของเกรเนดา

ดนตรีแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ดนตรีของเกรเนดา

อาหารแก้ไข

ดูบทความหลักที่: อาหารเกรเนดา

สื่อสารมวลชนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สื่อสารมวลชนในเกรเนดา

วันหยุดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Human Development Report 2020" (PDF) (ภาษาอังกฤษ). United Nations Development Programme. December 15, 2020. สืบค้นเมื่อ December 15, 2020.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

รัฐบาล
ข้อมูลทั่วไป
การท่องเที่ยว
แผนที่