อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการบริหารธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ และอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน อดีตเลขานุการประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)[1][2] เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า “บิล”  เป็นบุตรคนโตในจำนวน 3 คน ครอบครัวประกอบธุรกิจด้านชิ้นส่วนยานยนต์โดยร่วมทุนกับบริษัททั้งในภาคพื้นเอเชียและยุโรป[3]

อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2526 (36 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

การศึกษาแก้ไข

นอกจากนี้ ดร. อิสระ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่

การทำงานแก้ไข

ดร.อิสระมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ อาทิ International Test Centre for CO2 Capture ประเทศแคนาดา และ MET Evonik ภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งสหภาพยุโรป ประเทศสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังผ่านการทดสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับสามัญวิศวกร สาขาอุตสาหการ จากสภาวิศวกรไทย

ในด้านธุรกิจ ดร. อิสระ รับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัว ได้ขยายกิจการและการลงทุนไปยังภาคพื้นยุโรป และตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีและประเทศโรมาเนียมายังประเทศไทย ปัจจุบัน ดร. อิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือฯ

ด้วยประสบการณ์ทำงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป ส่งผลให้ประเทศมอลโดวาเสนอแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุลของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทยคนแรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกอนุมัติบัตรรับรองให้ ดร. อิสระ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ[4] และเขายังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ด้วย

สำหรับงานด้านวิชาการ ดร. อิสระ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งรับเชิญเป็นกองบรรณาธิการบริหารของการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีผลงานทั้งรูปแบบหนังสือและบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่

 • Sereewatthanawut, et al. (2020) "Environmental Evaluation of Pavement System Incorporating Recycled Concrete Aggregate", International Journal of Pavement Research and Technology. DOI: https://doi.org/10.1007/s42947-020-0002-7
 • Sereewatthanawut, et al. (2019) “Dissolution, Nucleation, and Crystal Growth Mechanism of Calcium Aluminate Cement, Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 8(3), 180-197. DOI:10.1080/21650373.2018.1558132
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) "Mathematical Modelling of Molecular Separation Processes in Aggressive Solvent Systems”, Chemical Product and Process Modeling,14. DOI: https://doi.org/10.1515/cppm-2018-0024
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) “Effects of Seeding Nucleation Agenton Geopolymerization Process of Fly-Ash Geopolymer”, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 12(1), 16.
 • Sereewatthanawut, et al. (2018) “Advances in Green Engineering for Natural Products Processing”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 11(2), 196.
 • Sereewatthanawut, et al. (2016) “The Effect of Pulsed Microwave Power on Transesterification of Chloerlla sp. for Biodiesel Production” Chemical Engineering Communications, 203(5), 575.
 • Sereewatthanawut, et al. (2011) “Nanofiltration Process for the Nutritional Enrichment and Refining of Rice Bran Oil”, Journal of Food Engineering, 102, 16.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Demonstration of Molecular Purification in Polar Aprotic Solvents by Organic Nanofiltration”, Organic Process Research & Development, 14(3), 600.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Enantiosepartion via Eic-Osn: Process Design and Improvements of Enantiomers Resolvability and Separation Performance”, American Institute of Chemical Engineers Journal, 56(4),893.
 • Sereewatthanawut, et al. (2010) “Spiral-Wound Polyaniline Membrane Modules for Organic Solvent Nanofiltration (Osn)”, Journal of Membrane Science, 349, 123.
 • Sereewatthanawut, et al. (2008) “Polymeric Membrane Nanofiltration and Its Application to Separations in the Chemical Industries”, Marco Molecular Symposia, 264,184.
 • Sereewatthanawut, et al. (2006) “Extraction of Protein and Amino Acids Form Deoiled Rice Bran by Subcritical Water Hydrolysis”, Bioresource Technology, 99(3), 555.

นอกจากงานด้านการศึกษา ดร. อิสระ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งด้านตุลาการ เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง[5] และด้านนิติบัญญัติซึ่งได้รับการเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการในวงงานหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน[6] คณะกรรมาธิการการพลังงาน[7] คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ [8] คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจในคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ เป็นต้น

การทำงานการเมืองแก้ไข

ดร.อิสระ สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์[9] และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จากที่กำหนดในข้อบังคับ ดร.อิสระได้รับการยกเว้นในคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคฯ ครบ 5 ปีจึงจะมีสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ[10] ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ดร.อิสระลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 23 ของพรรคประชาธิปัตย์[11]

ในการเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของนายชวน หลีกภัย ได้แต่งตั้ง ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองระดับบริหาร ในตำแหน่ง “เลขานุการประธานรัฐสภา” (Chief Presidential Secretary)

กระทั่งวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนการประชุมสภานาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยให้มีผลทันทีส่งผลให้ ดร. อิสระ ขยับขึ้นมาทำหน้าที่แทน [12]

นอกจากดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์แล้ว ดร.อิสระ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศดังนี้

 • กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า(Inter-Parliamentary Union : IPU Committee on Sustainable Development, Finance and Trade)
 • สมาชิกคณะมนตรีบริหารด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แห่งอาเซียนร่วมกับองค์การอนามัยโลก (Leadership Council ASEAN-WHO South-East Asia for Road Safety Network)
 • โฆษกคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ...
 • โฆษกคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-โรมาเนีย
 • รองประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-โปรตุเกส
 • เลขานุการและคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม
 • สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร
 • สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ลิทัวเนีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 2. 'อิสระ'รายงานตัวส.ส. ระบุลาออกเลขาประธานรัฐสภาแล้ว
 3. ศิริโรจน์ ศิริแพทย์. ““ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ” วาดหวัง “ประชาธิปไตยกินได้”” เดลินิวส์. 24 มิถุนายน 2561: 21. https://www.dailynews.co.th/article/650945   
 4. “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 209 ง (19 กันยายน 2559): 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/20.PDF 
 5. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 97 ง (4 เมษายน 2560): 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/7.PDF
 6. "รายนามคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน". http://web.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?comm_id=1558&sub_id=21112&url=committee_sub
 7. https://www.senate.go.th/view/5/หน้าหลัก/TH-TH/
 8. "รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการต่างประเทศ".http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1552/รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ_4.pdf
 9. ศนภา มยุรภาส. “ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นักการเมืองพลังใหม่พรรคประชาธิปัตย์” โพสต์ทูเดย์. 28 ตุลาคม 2561: A7.
 10. ขิง เอกนัฏ-ตั้น จิตภัสร์' ร่วมทีมรองเลขาฯ พรรคประชาธิปัตย์. หนังสือพิมพ์แนวหน้า, วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. หน้าแรก จากเว็บไซต์ https://www.naewna.com/politic/376144   
 11. "เปิด 150 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปาร์ตี้ลิส พรรคประชาธิปัตย์"https://www.thaipost.net/main/detail/28545
 12. 'จุติ' ลาออกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 'อิสระ' ขยับเสียบแทน
 13. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๘ ข ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หน้า ๑๘