อดุล ภูมิณรงค์ (1 เมษายน พ.ศ. 2470 - 19 เมษายน พ.ศ. 2543) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา 5 สมัย

อดุล ภูมิณรงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 เมษายน พ.ศ. 2470
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เสียชีวิต19 เมษายน พ.ศ. 2543 (73 ปี)
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประวัติ แก้

อดุล ภูมิณรงค์ (ชื่อเดิม : อับดุลเลาะ บือแน) เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2470 เป็นบุตรของนายหะยีหะมะ และ นางไอซะห์ บือแน[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

อดุล ภูมิณรงค์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2543 สิริอายุรวม 73 ปี

งานการเมือง แก้

อดุล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคสหภูมิ และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 5 ครั้ง

อดุล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเกษตรสังคม ในปี พ.ศ. 2518[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

อดุล ภูมิณรงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม[3]
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดยะลา ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดยะลา. บูฆอรี ยีหมะ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2018-06-26.
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙