อดุล ภูมิณรงค์

อดุล ภูมิณรงค์ (1 เมษายน พ.ศ. 2470 - 19 เมษายน พ.ศ. 2543) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา 5 สมัย

อดุล ภูมิณรงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2470
เสียชีวิต 19 เมษายน พ.ศ. 2543 (73 ปี)
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประวัติแก้ไข

อดุล ภูมิณรงค์ (ชื่อเดิม : อับดุลเลาะ บือแน) เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2470 เป็นบุตรของนายหะยีหะมะ และ นางไอซะห์ บือแน[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

อดุล ภูมิณรงค์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2543 สิริอายุรวม 73 ปี

งานการเมืองแก้ไข

อดุล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคสหภูมิ และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 5 ครั้ง

อดุล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเกษตรสังคม ในปี พ.ศ. 2518[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อดุล ภูมิณรงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม[3]
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดยะลา ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดยะลา สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข