สถานีศึกษาวิทยา

สถานีศึกษาวิทยา (อังกฤษ: Sueksa Witthaya Station, รหัส S4) เป็นโครงการสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ซึ่งจะยกระดับเหนือถนนสาทรเหนือ-สาทรใต้ ในพื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ศึกษาวิทยา
Sueksa Witthaya
รถไฟฟ้าบีทีเอส
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายสีลม 
รูปแบบสถานียกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ถนนสาทร
เขต/อำเภอเขตบางรัก, เขตสาทร
ข้อมูลอื่น ๆ
เปิดใช้งานพ.ศ. 2564
รหัสS4
ผู้รับผิดชอบบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
ผู้ให้บริการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทางออก5
บันไดเลื่อน4
ลิฟต์4
ที่ตั้ง
BTS-Logo.svg

ที่ตั้งแก้ไข

ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ-ใต้ บริเวณปากซอยสาทร 12 ด้านหน้าธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่สาทร อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ สาธร และโรงแรมแอสคอทท์ กรุงเทพ สาทร ในพื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประวัติโครงการแก้ไข

ตั้งแต่แรกเริ่ม สถานีศึกษาวิทยาเป็นเพียงหนึ่งในสองโครงการศึกษาการเพิ่มสถานีในอนาคต เพื่อรองรับกับประชาชนที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และโรงพยาบาลบางรัก แต่เนื่องจากในช่วงก่อสร้างบีทีเอสซีไม่ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของย่าน จึงได้จัดเตรียมตอม่อแบบพิเศษที่รองรับการก่อสร้างสถานีในอนาคตแทนการก่อสร้างสถานี และเก็บรหัสสถานีไว้สำหรับการเก็บค่าโดยสาร ต่อมาได้มีการประเมินโอกาสในการเติบโตเป็นระยะ ซึ่งผลจากการประเมินปรากฏว่าไม่คุ้มทุน บีทีเอสซีจึงยกเลิกโครงการสถานีและเก็บรหัสสถานีไว้เพื่อคิดค่าโดยสารตามระยะทางตามเดิม อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2558 บีทีเอสซี ได้ยื่นเรื่องต่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้ดูแลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท เพื่อขอเสนอฟื้นฟูโครงการขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีงบในการก่อสร้าง 450 ล้านบาท ทั้งนี้บีทีเอสซีจะออกเองครึ่งหนึ่ง และให้ทางกองทุนออกอีกครึ่งหนึ่งโดยไม่มีการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนนับจากวันที่โครงการได้รับการอนุมัติจากกรุงเทพมหานคร[1]

โครงการดังกล่าวจะใช้ทุนในการก่อสร้าง รวมงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคทั้งสิ้น 650 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 325 ล้านบาท และเงินจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ 325 ล้านบาท โดยทางกลุ่มเอไอเอ จะได้สิทธิ์ในการเชื่อมต่ออาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ สาธร เข้ากับตัวสถานีด้วย และมี บริษัท จอมธกล จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตัวสถานี

ปัจจุบัน บีทีเอสซีได้เริ่มงานก่อสร้างตัวสถานีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภาพรวมการก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ 28.33% ล่าช้ากว่าแผน 2.67% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และเปิดให้บริการกับประชาชนได้ใน พ.ศ. 2564

ความคืบหน้าแก้ไข

ลำดับที่ เนื้องาน ความคืบหน้า
(ภาพรวม 28.33% (ล่าช้า 2.67%)
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
[2]
1 งานติดตั้งโครงสร้างคานหลักสำหรับชั้นตำหน่ายตั๋ว (Concourse Cross Beam) 95 %
2 งานหล่อคานย่อยสำหรับชั้นจำหน่ายตั๋ว (I-Grider) 32%
3 งานประกอบโครงสร้างบันไดเหล็ก สะพานเหล็กสำหรับงานซ่อมบำรุง 50%

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 3  สายสีลม  มุ่งหน้า สถานีบางหว้า
ชานชาลา 4  สายสีลม  มุ่งหน้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-5, ศูนย์บริการผู้โดยสาร
ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ สาทร
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ซอยสาทร 11, ซอยสาทร 12, ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่, อาคารศาลา แอท สาทร

รูปแบบสถานีแก้ไข

โครงสร้างสถานีศึกษาวิทยา จะมีรูปแบบสถานีคล้ายสถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท มีลิฟต์รับรองผู้พิการทั้งหมด 4 ตัว บันไดเลื่อน ฝั่งละ 2 ตัว ชานชาลาเป็นแบบ 2 ข้าง (side platform station) ขนาดมาตรฐาน กว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร ตัวสถานีประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา ในส่วนหลังคาชานชาลามีการออกแบบให้ป้องกันฝนสาดและแดดส่อง โดยเชื่อมปิดหลังคาทั้งหมด

สัญลักษณ์ของสถานีแก้ไข

ใช้สีม่วงตกแต่งเสาและรั้วบนชั้นชานชาลา ชั้นจำหน่ายตั๋ว ป้ายทางเข้าและบริเวณทางขึ้นสถานี เพื่อบ่งบอกว่า เป็นสถานีด้านใต้

สิ่งอำนวยความสะดวกแก้ไข

ลิฟต์ สำหรับผู้พิการ ไปยังชั้นขายบัตรโดยสารและจากชั้นขายบัตรโดยสารไปชั้นชานชาลาทั้ง 2 ฝั่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สร้างจริงหรอ…? สถานีศึกษาวิทยา". REALIST. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558.
  2. http://btsgif.listedcompany.com/newsroom/290120201713150758T.pdf

สถานีอื่นใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีช่องนนทรี
มุ่งหน้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
   สายสีลม    สถานีสุรศักดิ์
มุ่งหน้า สถานีบางหว้า