โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (อังกฤษ: Assumption College Primary Section) (อักษรย่อ: อสช, ACP) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาชายล้วนคาทอลิกของโรงเรียนอัสสัมชัญ ตั้งอยู่ในซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมมี ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชาเป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2022)​ เป็นต้นมา

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
Assumption College Primary Section
ข้อมูล
ชื่ออื่นACP
ประเภทโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนคาทอลิก
คำขวัญLABOR OMNIA VINCIT(ลาบอ อมเนีย วินชิท)​
ความวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
อุปถัมภกพระนางมารีได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (พระแม่อัสสัมชัญ)​
สถาปนาพ.ศ. 2509
ผู้อำนวยการภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา
สีแดง ขาว
เพลงสดุดีอัสสัมชัญ
เว็บไซต์http:acp.assumption.ac.th/
ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ประวัติ แก้

อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน คือ ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีของ ท่านเจษฎาธิการมาร์ติน เดอ ตูรส์ เจษฎาจารย์คนแรกและตรงอาคารอีก 1 แห่ง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ซึ่งย้ายมาเฉพาะ ป.1-ป.4 ครั้นถึงปี 2516 ได้สร้างอาคารอีกหลังหนึ่ง คือ ตึกเซนต์หลุยส์มารีโดยได้ทำพิธีเปิดเมื่อ 23 ธันวาคม พ.ศ 2518 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมทั้งหมดมาอยู่รวมกัน โรงเรียนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และต้องการให้มีการสร้างโรงอาหารอย่างเรียบร้อยจึงรื้อโรงอาหารเพื่อสร้างตึกไมเกิ้ล ปีพ.ศ. 2529 ได้มีการสร้างอาคารเพิ่มคืออาคารพระนางพรหมจารี มารีอา แล้วได้สร้างอาคารหิรัญสมโภช เพื่อเป็นอาคารสื่อการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2532 ในสมัยของภราดาเลอชัยก็ได้สร้างอาคารขึ้นมาอีก 1 หลัง คือ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อเป็นตึกอำนวยการ (ปัจจุบันถูกรื้อถอนเพื่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล) เมื่อปีพ.ศ. 2541 ได้มีการสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้นอีกหลังเป็นอาคารเรียน 6 ชั้นโดยได้กำกับดูแลโดยภราดา อาจิน เต่งตระกูล สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่าอาคารอัสสัมชัญ 2000

ดูเพิ่ม แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′59″N 100°31′37″E / 13.716370°N 100.526814°E / 13.716370; 100.526814