โบสถ์น้อยพระจิตเจ้า

โบสถ์น้อยประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โบสถ์น้อยพระจิตเจ้า (อังกฤษ: Holy Spirit Chapel; เยอรมัน: Kapelle St. Louis Hospital) หรือเรียกว่า วัดน้อยพระจิตเจ้า เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกประเภทโบสถ์น้อยในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โบสถ์น้อยพระจิตเจ้า

โบสถ์น้อยพระจิตเจ้าเป็นที่ประกอบพิธีมิสซาเป็นภาษาเยอรมัน จึงเป็นแหล่งรวมตัวและพบปะที่สำคัญของคริสตชนคาทอลิกชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีอีกชื่อคือ Chapel of the Catholic German-speaking Church Community Bangkok (โบสถ์น้อยและชุมชนของคริสตชนคาทอลิกที่พูดภาษาเยอรมัน ประจำกรุงเทพมหานคร) และเป็นโบสถ์น้อยประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งแตกต่างกับโบสถ์ประจำโรงพยาบาลคือโบสถ์เซนต์หลุยส์ ซึ่งตั้งอยู่ถัดไป จึงทำให้ชื่อจดทะเบียนกรมการศาสนา คือวัดประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (วัดพระจิตเจ้า)

อ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′10″N 100°31′29″E / 13.719483°N 100.524591°E / 13.719483; 100.524591