โบสถ์เซนต์หลุยส์

โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่บนถนนสาทรใต้

โบสถ์เซนต์หลุยส์ (อังกฤษ: Saint Louis Church Bangkok) หรือ บางครั้งเรียกว่า วัดเซนต์หลุยส์ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา บนถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โบสถ์เซนต์หลุยส์

โบสถ์เซนต์หลุยส์ตั้งชื่อเพื่อถวายเกียรติแด่นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส (อังกฤษ: Saint Louis, the King of France) ซึ่งเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ผู้สร้างโบสถ์เซนต์หลุยส์ในปี ค.ศ. 1958 และเป็นประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ในขณะนั้น

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแก้ไข

  • บริเวณโถงกลางเป็น Point Arch อันเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งของสถาปัตยกรรมยุคโกธิค[3]
  • วัสดุหลักเป็นการก่ออิฐส้ม
  • เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานออกแบบสมัยใหม่ เช่น การออกแบบให้มีลักษณะโปร่งและสูง เรียบง่าย
  • บริเวณ Choir มี Sky light อยู่ตรงกลาง เพื่อให้แสงเข้ามาภายในอาคาร
  • บริเวณยอดของอาคาร เป็นหอระฆัง

บริการแก้ไข

  • พิธีมิสซา
  • บริการสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงาน
  • ศาลาสวดศพ หลุยส์ มารีย์ ซึ่งมีบริการสวดศพเป็นภาษาไทยและจีน

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′10″N 100°31′31″E / 13.719387°N 100.525207°E / 13.719387; 100.525207