วีรวร สิทธิธรรม

นายวีรวร สิทธิธรรม (เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2481) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม 5 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม เป็นอดีตนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน[1] อดีตเลขาธิการสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ[2]

วีรวร สิทธิธรรม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2481 (83 ปี)
คู่สมรส ปาวรินทร์ สิทธิธรรม

ประวัติแก้ไข

วีรวร สิทธิธรรม เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2481 เป็นบุตรชายของนายฟอง สิทธิธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี กับนางโสภรวรรณ สิทธิธรรม มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Fachhochschule Giessen Friedberg ประเทศเยอรมัน[3] และปริญญาเอกจากเยอรมัน[4]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นข้าราชการบำนาญการเมือง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2516

วีรวร ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2531 รวม 5 สมัย[5]

วีรวร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 (ครม. 46) ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ[6]

ต่อมา ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม ใน พ.ศ. 2543 และได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วีรวร สิทธิธรรม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดนครพนม ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคกิจสังคม
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคชาติไทย

งานวิชาการแก้ไข

วีรวร สิทธิธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในปี 2552 - 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข