เปิดเมนูหลัก

วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์

(เปลี่ยนทางจาก วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์)

นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ หรือวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์

วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (68 ปี)
จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรคการเมือง * พรรคกิจสังคม
* พรรคไทยรักไทย
* พรรคพลังประชาชน
* พรรคแทนคุณแผ่นดิน
คู่สมรส วรัญญา ณ กาฬสินธุ์ (หย่า)
ศาสนา ศาสนาพุทธ

ประวัติแก้ไข

วิวรรธนไชย เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนายประพิศ กับนางบุญไล้ ณ กาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[1] สมรสและหย่ากับนางวรัญญา ณ กาฬสินธุ์

การทำงานแก้ไข

รับราชการแก้ไข

วิวรรธนไชย เคยรับราชการครูและเคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เคยเป็นประธานชมรมครูประถมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานชมรมสมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการองค์การครูโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้โอนมารับราชการในตำแหน่งนักประชาสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และเป็นหัวหน้าชุด ปจว.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

งานการเมืองแก้ไข

วิวรรธนไชย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2535 เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของพรรคกิจสังคมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ย้ายออกจากพรรคพลังประชาชน เพื่อไปก่อตั้งพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน[2] เนื่องจากนายวิวรรธนไชยอ้างว่า นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ได้เคยพูดจาดูถูกคนอีสานไว้ในอดีต จึงไม่อาจยอมรับได้[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด พรรคชาติประชาธิปไตย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด พรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด พรรคกิจสังคม
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด พรรคกิจสังคม
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด พรรคกิจสังคม
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัด พรรคไทยรักไทย
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัด พรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข