รายพระนามผู้ปกครองออสเตรีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ออสเตรียถูกปกครองโดยราชวงศ์บาเบนเบิร์ก ถึง ค.ศ. 1246 และโดยราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่ 1282 - 1918.

มาร์เกรฟแห่งออสเตรียแก้ไข

รัฐมาร์เกรฟแห่งออสเตรีย,หรือ Marcha Orientalis ในภาษาละติน, สถาปนาในค.ศ. 976 แยกจากดินแดนที่เคยเป็นรัฐมาร์เกรฟแห่งแพนโนเนีย ในสมัยราชวงศ์การอแล็งเฌียง วันที่รับรองที่เก่าแก่ที่สุดย้อนได้ถึงค.ศ. 996, เมื่อมีการเขียนนาม "ostarrichi" ขึ้นในเอกสารอันจะเปลี่ยนดินแดนที่ปัจจุบันจะเป็นออสเตรียแยกจากอารามบาวาเรีย

ราชวงศ์บาเบนเบิร์กแก้ไข

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ลุทโพลด์ที่ 1 ผู้โด่งดัง
(Luitpold der Erlauchte)
976–994
  c. 940 ริการ์ดิสแห่งซัวลาเฟลด์เกา
9 พระองค์
10 กรกฎาคม 994
เวือทซ์บวร์ค
พระชนมายุประมาณ 54 ปี
ไฮน์ริกที่ 1 ผู้แข็งแรง
(Heinrich der Starke)
994–1018
  ปลายศตวรรษที่ 10
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 1และริการ์ดิสแห่งซัวลาเฟลด์เกา
มิได้อภิเษกสมรส 23 มิถุนายน 1018
อดาลเบิร์ตที่ 1 ผู้มีชัย
(Adalbert der Siegreiche)
1018–1055
  c. 985
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 1และริการ์ดิสแห่งซัวลาเฟลด์เกา
(1) กลิสมอดแห่งแซ็กโซนีตะวันตก
ไม่มีรัชทายาท
(2)ฟรอซซา ออร์เซโอโล
1 พระองค์
26 พฤษภาคม 1055
เมล์ก
พระชนมายุประมาณ 70 ปี
เอิร์นสต์ ผู้กล้าหาญ
(Ernst der Tapfere)
1055–1075
  c. 1027
พระโอรสในอดาลเบิร์ตที่ 1และฟรอซซา ออร์เซโอโล
(1) อเดเลดแห่งไอเลินบูร์ก
1060
3 องค์
(2) สวานฮิลด์แห่งอุงงานมาร์ก
1072
ไม่มีรัชทายาท
10 มิถุนายน 1075
พระชนมายุประมาณ 48 ปี
ลุทโพลด์ที่ 2 ผู้รูปงาม
(Luitpold der Schöne)
1075–1095
  c. 1050
พระโอรสในเอิร์นสต์และอเดเลดแห่งไอเลินบูร์ก
อีดาแห่งชาม
1065
8 องค์
12 ตุลาคม 1095
พระชนมายุประมาณ 45 ปี
ลุทโพลด์ที่ 3 ผู้ดีงาม
(Luitpold der Heilige)
1095–1136
  c. 1073
Melk
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 2แลัอีดาแห่งชาม
(1) มาเรียแห่งเพิร์ก
1 องค์
(2) แอกเนสแห่งเยอรมนี
1106
18 องค์
15 พฤศจิกายน 1136
เวียนนา
พระชนมายุประมาณ 63 ปี
อดาลเบิร์ตที่ 1 ผู้ศรัทธา
(Adalbert der Andächtige)
1136-1137
  c. 1107
พระโอรสในเลโอโปลด์ที่ 3และแอกเนสแห่งเยอรมนี
(1) อเดเลดแห่งโปแลนด์
ไม่มีรัชทายาท
(2) เฮดวิกแห่งฮังการี
1132
ไม่มีรัชทายาท
9 พฤศจิกายน 1137
เวียนนา
พระชนมายุประมาณ 30 ปี
ลุทโพลด์ที่ 4 ผู้ใจกว้าง
(Luitpold der Freigiebige)
1137–1141
  c. 1108
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และแอกเนสแห่งเยอรมนี
มาเรียแห่งโบฮีเมีย
28 กันยายน 1138
ไม่มีรัชทายาท
18 ตุลาคม 1141
Niederalteich
พระชนมายุประมาณ 33 ปี
ไฮน์ริกที่ 2 ยาโซมีร์ก็อตต์
(Heinrich Jasomirgott)
1141–1156
  c. 1107
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และแอกเนสแห่งเยอรมนี
(1) เกอร์ทูร์ดแห่งซุพพลิงเงินบูร์ก
1 พฤษภาคม 1142
1 พระองค์
(2) เธโอโดรา คอมเนเน
1148
3 พระองค์
13 มกราคม 1177
พระชนมายุประมาณ 70 ปี

ดยุคแห่งออสเตรียแก้ไข

ค.ศ. 1156, มีการประกาศยกฐานะออสเตรียเป็นดัชชี เป็นอิสระจากดัชชีแห่งบาวาเรีย

ราชวงศ์บาเบนเบิร์กแก้ไข

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ไฮน์ริกที่ 2 ยาโซมีร์ก็อตต์
(Heinrich Jasomirgott)
1156–1177
  c. 1107
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และแอกเนสแห่งเยอรมนี
(1) เกอร์ทูร์ดแห่งซุพพลิงเงินบูร์ก
1 พฤษภาคม 1142
1 พระองค์
(2) เธโอโดรา คอมเนเน
1148
3 พระองค์
13 มกราคม 1177
พระชนมายุประมาณ 70 ปี
ลุทโพลด์ที่ 5 ผู้ทรงคุณธรรม
(Luitpold der Tugendhafte)
1177–1194
  c. 1157
พระโอรสในไฮน์ริกที่ 2และเธโอโดรา คอมเนเน
เฮเลนาแห่งฮังการี
1174
4 พระองค์
31 ธันวาคม 1194
กราซ
พระชนมายุประมาณ 37 ปี
ฟรีดริชที่ 1 ผู้เป็นคาทอลิก
(Friedrich der Katholische)
1195–1198
  c. 1175
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 5และเฮเลนาแห่งฮังการี
มิได้อภิเษกสมรส 16 เมษายน 1198
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
พระชนมายุประมาณ 23 ปี
ลุทโพลด์ที่ 6 ผู้รุ่งโรจน์
(Luitpold der Glorreiche)
1198–1230
  c. 1176
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 5และเฮเลนาแห่งฮังการี
เธโอโดรา แองเจลินา
1203
7 พระองค์
28 กรกฎาคม 1230
ซาน เจอร์มาโน
พระชนมายุประมาณ 54 ปี
ฟรีดริชที่ 2 ผู้วิวาท
(Friedrich der Streitbare)
1230–1246
  25 เมษายน 1211
ไวเนอร์ นอยสตัดด์
พระโอรสในลุทโพลด์ที่ 6และเธโอโดรา แองเจลินา
(1) โซเฟีย ลาสการีนา
ไม่มีรัชทายาท
(2) แอกเนสแห่งเมราเนีย
1229
ไม่มีรัชทายาท
15 มิถุนายน 1246
ไลธา
พระชนมายุ 35 ปี

สมัยไร้กษัตริย์แก้ไข

 
ออตโตการ์แห่งโบฮีเมีย

หลังเฟรเดอริกที่ 2 สิ้นพระชนม์, การสืบราชสมบัติแห่งดัชชีเป็นที่โต้เถียงโดยผู้อ้างสิทธิ์หลายฝ่าย ซึ่งมี 2 สายพิพาทกัน:

ดยุคและอาชดยุคออสเตรียภายใต้ราชวงศ์ฮับส์บูร์กแก้ไข

ค.ศ. 1278, รูดอล์ฟที่ 1, กษัตริย์เยอรมนีมีชัยต่อออตโตการ์และเข้าปกครองออสเตรีย ในค.ศ. 1282 พระองค์พระราชทานดัชชีแห่งออสเตรียและสตีเรียแก่พระโอรสทั้งหลาย อันเป็นการรักษาเพื่อราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ออสเตรียกลายเป็น 1 ในดินแดนที่ยังคงอยู่ภายใต้ราชวงศ์ฮับส์บูร์กเป็นเวลากว่า 600 ปี, เป็นการตั้งแศูนย์กลางของราชาธิปไตยฮับส์บูร์กและออสเตรียในปัจจุบัน

ดยุคแห่งออสเตรียแก้ไข

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
รูดอล์ฟที่ 1
1278–1282
  1 พฤษภาคม 1218
เบรสเกา
พระโอรสในอัลเบรชที่ 4 เคานท์แห่งฮับส์บูร์กและเฮดวิกแห่งไคบูร์ก
(1) เกอร์ทรูดแห่งโฮแฮนบูร์ก
1245
9 พระองค์
(2) อิซาเบลลาแห่งบูร์กอญ
5 กุมภาพันธ์ 1284
ไม่มีรัชทายาท
15 กรกฎาคม 1291
ชไปเออร์
พระชนมายุ 73
อัลเบรชที่ 1
1282–1308
  กรกฎาคม 1255
เวียนนา
พระราชโอรสในรูดอล์ฟที่ 1และเกอร์ทรูดแห่งโฮแฮนบูร์ก
เอลิซาเบธแห่งแห่งกอริเซีย-ไทรอล
20 ธันวาคม 1274
เวียนนา
12 พระองค์
1 พฤษภาคม 1308
ไวน์ดิซช์
พระชนมายุ 52
รูดอล์ฟที่ 2 ผู้สุภาพ
1282–1283
  กรกฎาคม 1270
ไรน์เฟลเดิน
พระราชโอรสในรูดอล์ฟที่ 1และเกอร์ทรูดแห่งโฮแฮนบูร์ก
แอกเนสแห่งโบฮีเมีย
มีนาคม 1289
ปราก
1 พระองค์
10 พฤษภาคม 1290
ปราก
พระชนมายุ 20
รูดอล์ฟที่ 3 ผู้ดีงาม
1298–1307
  c. 1281
เวียนนา
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 1และเอลิซาเบธแห่งแห่งกอริเซีย-ไทรอล
(1) บลองช์แห่งฝรั่งเศส
25 พฤษภาคม 1300
1 พระองค์
(2) เอลิซาเบธ ริเชซาแห่งโปแลนด์
16 October 1306
ไม่มีรัชทายาท
3/4 กรกฎาคม 1307
โฮราซดิโอวิซ
พระชนมายุ 26
ฟรีดริชที่ 1 ผู้รูปงาม
1308–1330
  c. 1289
เวียนนา
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 1และเอลิซาเบธแห่งแห่งกอริเซีย-ไทรอล
อิซาเบลลาแห่งอารากอน
11 พฤษภาคม 1315
ราเวินส์บวร์ค
3 พระองค์
13 มกราคม 1330
กูเทินสไตน์
พระชนมายุ 41
ลุทโพลด์ที่ 1 ผู้รุ่งเรือง
1308–1326
  4 สิงหาคม 1290
เวียนนา
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 1และเอลิซาเบธแห่งแห่งกอริเซีย-ไทรอล
แคทเธอรีนแห่งซาวอย
26 พฤษภาคม 1315
บาเซิล
2 พระองค์
28 February 1326
สทราซบูร์
พระชนมายุ 35
อัลเบรชที่ 2 ผู้เรืองปัญญา
1330–1358
  12 ธันวาคม 1298
ปราสาทฮับส์บูร์ก
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 1และเอลิซาเบธแห่งแห่งกอริเซีย-ไทรอล
โจอันนาแห่งเฟิร์ต
15 กุมภาพันธ์ 1324
เวียนนา
6 พระองค์
16 สิงหาคม 1358
เวียนนา
พระชนมายุ 59
ออตโตที่ 1 ผู้เบิกบาน
1330–1339
  23 กรกฎาคม 1301
เวียนนา
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 1และเอลิซาเบธแห่งแห่งกอริเซีย-ไทรอล
(1) เอลิซาเบธแห่งบาวาเรีย
15 พฤษภาคม 1325
สเตราบิง
2 พระองค์
(2) แอนน์แห่งโบฮีเมีย
16 กุมภาพันธ์ 1335
ซนอยโม
ไม่มีรัชทายาท
17 กุมภาพันธ์ 1339
Neuberg an der Mürz
พระชนมายุ 37
ฟรีดริชที่ 2
1339–1344
  10 กุมภาพันธ์ 1327
พระราชโอรสในออตโตที่ 1และเอลิซาเบธแห่งบาวาเรีย
มิได้อภิเษกสมรส 11 ธันวาคม 1344
Neuberg an der Mürz
พระชนมายุ 17
ลุทโพลด์ที่ 2
1339–1344
c. 1328
sพระราชโอรสในออตโตที่ 1 และเอลิซาเบธแห่งบาวาเรีย
มิได้อภิเษกสมรส 10 สิงหาคม 1344
พระชนมายุ 16
รูดอล์ฟที่ 4 ผู้ก่อตั้ง
1358–1365
  1 พฤษภาคม 1339
เวียนนา
พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 2และโจอันนาแห่งเฟิร์ต
แคทเธอรีนแห่งโบฮีเมีย
13 กรกฎาคม 1356
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
27 กรกฎาคม 1365
มิลาน
พระชนมายุ 25

อาชดยุคแห่งออสเตรียแก้ไข

รูดอล์ฟปลอมแปลงประกาศ The Privilegium Maius, ในค.ศ.1359 ซึ่งเป็นการพยายามยกตำแหน่งดยุกแห่งออสเตรียเป็น "อาร์ชดยุค" ตำแหน่งนี้ถูกใช้บ่อยโดยดยุคคนอื่น ๆ แต่มิได้รับการรับรองจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กระทั่งรัชกาลจักรพรรดิฟรีดริชที่ 5 ซึ่งมีการรับรองประกาศดังกล่าวใน ค.ศ. 1453.

พระอนุชาทั้ง 2 ของ ดยุครูดอล์ฟสืบราชสมบัติต่อมาโดยปกครองร่วมกัน

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
อัลเบรชที่ 3 ผู้ไว้เปีย
1365–1379
  9 กันยายน 1349
เวียนนา
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 2และโจอันนาแห่งเฟิร์ต
(1) เอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย
หลัง 19 มีนาคม 1366
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
(2) เบียทริซแห่งนูเรมบูร์ก
4 มีนาคม 1375
เวียนนา
1 พระองค์
29 สิงหาคม 1395
ลาเซินบูร์ก
พระชนมายุ 45
ลุทโพลด์ที่ 3 ผู้ทรงธรรม
1365–1379
  1 พฤศจิกายน 1351
เวียนนา
พระราชโอรสใน อัลเบรชที่ 2และโจอันนาแห่งเฟิร์ต
วิริดิส วิสคอนตี
23 กุมภาพันธ์ 1365
เวียนนา
6 พระองค์
9 กรกฎาคม 1386
เซมปาค
พระชนมายุ 34


แบ่งการปกครองแก้ไข

ดินแดนถูกแบ่งตาม สนธิสัญญานอยบูร์ก ค.ศ. 1379 ระหว่างราชสกุลอัลเบอร์ไทน์กับราชสกุลเลโอโปลดิเนีย

ราชสกุลอัลเบอร์ไทน์ ได้รับดัชชีแห่งออสเตรีย, ภายหลังเป็นออสเตรียล่าง (คนละที่กับออสเตรียล่างในปัจจุบัน)

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
อัลเบรชที่ 3 ผู้ไว้เปีย
1379–1395
  9 กันยายน 1349
เวียนนา
พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 2และโจอันนาแห่งเฟิร์ต
1) เอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย
หลัง 19 มีนาคม 1366
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
(2) เบียทริซแห่งนูเรมบูร์ก
4 มีนาคม 1375
เวียนนา
1 พระองค์
29 สิงหาคม 1395
ลาเซินบูร์ก
พระชนมายุ 45
อัลเบรชที่ 4 ผู้ป่วยไข้
1395–1404
  19 กันยายน 1377
เวียนนา
พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 3และเบียทริซแห่งนูเรมเบิร์ก
โจแอนนา โซเฟียแห่งบาวาเรีย
24 เมษายน 1390
เวียนนา
2 พระองค์
14 กันยายน 1404
คลอสเตอร์นอยบูร์ก
พระชนมายุ 26
อัลเบรชที่ 5 ผู้อารี
1404–1439
ภายใต้การปกครองร่วมกัน
กับลุทโพลด์ที่ 4และเอิร์นสต์ (1404–1411)
  16 สิงหาคม 1397
เวียนนา
พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 4และโจแอนนา โซเฟียแห่งบาวาเรีย
เอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
26 เมษายน 1422
เวียนนา
3 พระองค์
27 ตุลาคม 1439
เนซเมลี
พระชนมายุ 42
ว่าง 1439–1440
ลาดิสเลาส์ที่ 1 ผู้กำเนิดหลังสิ้นพระบิดา
1440–1457
ภายใต้การปกครองร่วมกัน
กับฟรีดริชที่ 5 (1440–1452)
  22 กุมภาพันธ์ 1440
โคมารอม
พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 5และเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
มิได้อภิเษกสมรส 23 พฤศจิกายน 1457
ปราก
พระชนมายุ 17

หลังลาดิสเลาส์สิ้นพระชนม์ ดินแดนส่วนนี้จึงตกแก่ ราชสกุลเลโอโปลดิเนีย:

ราชสกุลเลโอโปลดิเนีย ได้รับดัชชีแห่งสตีเรีย, คารินเทียและคาร์นิโอลา, เคานตีแห่งไทรอล และ ออสเตรียส่วนนอก:

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ลุทโพลด์ที่ 3 ผู้ทรงธรรม
1379–1386
  1 พฤศจิกายน 1351
เวียนนา
พระราชโอรสในอัลเบรชที่ 2และโจอันนาแห่งเฟิร์ต
วิริดิส วิสคอนตี
23 กุมภาพันธ์ 1365
เวียนนา
6 พระองค์
9 กรกฎาคม 1386
เซมปาค
พระชนมายุ 34
วิลเฮล์มผู้สุภาพ
1386–1406
  c. 1370
เวียนนา
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
โจนที่ 2 แห่งเนเปิลส์
13 พฤศจิกายน 1401
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
15 กรกฎาคม 1406
เวียนนา
พระชนมายุ 36
ลุทโพลด์ที่ 4 ผู้อ้วนท้วม
1386–1411
  c. 1371
เวียนนา
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
แคทเธอรีนแห่งบูร์กอญ
15 สิงหาคม 1393
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
3 June 1411
เวียนนา
พระชนมายุ 40
เอิร์นส์คนเหล็ก
1402–1406
  c. 1377
บรุค อัน แดร์ มูร์
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
(1) มาร์กาเร็ตแห่งโพเราเนีย
14 มกราคม 1392
บรุค อัน แดร์ มูร์
ไม่มีรัชทายาท
(2) คิมเบอร์กิสแห่งมาโซเวีย
25 มกราคม 1412
กรากุฟ
9 พระองค์
10 มิถุนายน 1424
บรุค อัน แดร์ มูร์
พระชนมายุ 47
ฟรีดริชที่ 4 ผู้ถังแตก[1]
1402–1406
  c. 1382
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
(1) เอลิซาเบธแห่งพาลาทิเนต
24 ธันวาคม 1407
อินส์บรุค
1 พระองค์
(2) อันนาแห่งบรันสวิก
11 มิถุนายน 1411
อินส์บรุค
4 พระองค์
24 มิถุนายน 1439
อินส์บรุค
พระชนมายุ 57

ค.ศ. 1406 ทายาทราชสกุลเลโอโปลดิเนียแบ่งดินอดนเป็นอีก 2 ส่วน: สายเลโอโปลดิเนียผู้พี่ได้รับดัชชีแห่งสตีเรีย, คารินเทียและคาร์นิโอลาเรียกรวม ๆ ว่า ออสเตรียส่วนใน

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
เอิร์นส์คนเหล็ก
1402–1424
  c. 1377
บรุค อัน แดร์ มูร์
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
(1) มาร์กาเร็ตแห่งโพเราเนีย
14 มกราคม 1392
บรุค อัน แดร์ มูร์
ไม่มีรัชทายาท
(2) คิมเบอร์กิสแห่งมาโซเวีย
25 มกราคม 1412
กรากุฟ
9 พระองค์
10 มิถุนายน 1424
บรุค อัน แดร์ มูร์
พระชนมายุ 47
ฟรีดริชที่ 5 ผู้สันติ
1457–1493
  21 กันยายน 1415
อินส์บรุค
พระราชโอรสในเอิร์นส์คนเหล็กและคิมเบอร์กิสแห่งมาโซเวีย
เอเอลนอร์แห่งโปรตุเกส
16 มีนาคม 1452
โรม
5 พระองค์
19 สิงหาคม 1493
ลินซ์
พระชนมายุ 77
อัลเบรชที่ 6 ผู้ฟุ่มเฟือย
1457–1463
  12 กันยายน 1418
เวียนนา
พระราชโอรสในเอิร์นส์คนเหล็กและคิมเบอร์กิสแห่งมาโซเวีย
มาธิลด์แห่งพาลาทิเนต
1452
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
2 ธันวาคม 1463
เวียนนา
พระชนมายุ 45

ทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองร่วมกับ

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ฟรีดริชที่ 4 ผู้ถังแตก
1406–1435
  c. 1382
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
(1) เอลิซาเบธแห่งพาลาทิเนต
24 ธันวาคม 1407
อินส์บรุค
1 พระองค์
(2) อันนาแห่งบรันสวิก
11 มิถุนายน 1411
อินส์บรุค
4 พระองค์
24 มิถุนายน 1439
อินส์บรุค
พระชนมายุ 57

สายไทโรเรียนผู้น้องอันจะรวมกับออสเตรียส่วนนอกในเวลาต่อมา ดินแดนส่วนต่อมาถูกเรียกว่า ออสเตรียบน (อย่าสับสนกับออสเตรียบนในปัจจุบัน)

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ฟรีดริชที่ 4 ผู้ถังแตก
1406–1439
  c. 1382
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 3และวิริดิส วิสคอนตี
(1) เอลิซาเบธแห่งพาลาทิเนต
24 ธันวาคม 1407
อินส์บรุค
1 พระองค์
(2) อันนาแห่งบรันสวิก
11 มิถุนายน 1411
อินส์บรุค
4 พระองค์
24 มิถุนายน 1439
อินส์บรุค
พระชนมายุ 57
ซิกิสมุนด์ผู้ร่ำรวย
1439–1490
ปกครองร่วมกับ
of ฟรีดริชที่ 5 (1439–1446)
  26 ตุลาคม 1427
อินส์บรุค
พระราชโอรสในฟรีดริชที่ 4และอันนาแห่งบรันสวิก
(1) เอเลนอร์แห่งสก็อตแลนด์
12 กุมภาพันธ์ 1449
อินส์บรุค
1 พระองค์
(2) กาตารีนาแห่งแซ็กโซนี
24 กุมภาพันธ์ 1484
อินส์บรุค
ไม่มีรัชทายาท
4 มีนาคม 1496
อินส์บรุค
พระชนมายุ 68
ค.ศ. 1490 ดินแดนเหล่านั้นจึงตกแก่
พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
แม็กซิมิเลียนที่ 1 ปัจฉิมอัศวิน
1490–1493
  22 มีนาคม 1459
ไวเนอร์ นอยสตัดต์
พระราชโอรสใน ฟรีดริชที่ 5และเลโอนอร์แห่งโปรตุเกส
(1) มารีแห่งบูร์กอญ
18 สิงหาคม 1477
เกนต์
3 พระองค์
(2) แอนน์แห่งเบอร์ตาญ
18 ธันวาคม 1490
แรน
ไม่มีรัชทายาท
(3) เบียนกา มาเรีย สฟอร์ซา
16 มีนาคม 1494
ฮอล อิน ไทรอล
ไม่มีรัชทายาท
12 มกราคม 1519
แวลซ์
พระชนมายุ 59

กลับมารวมอีกรอบแก้ไข

ดินแดนต่าง ๆ ในออสเตรียกลับมารวมอีกครั้งในค.ศ. 1493

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
แม็กซิมิเลียนที่ 1 ปัจฉิมอัศวิน
1493–1519
  22 มีนาคม 1459
ไวเนอร์ นอยสตัดต์
พระราชโอรสใน ฟรีดริชที่ 5และเลโอนอร์แห่งโปรตุเกส
(1) มารีแห่งบูร์กอญ
18 สิงหาคม 1477
เกนต์
3 พระองค์
(2) แอนน์แห่งเบอร์ตาญ
18 ธันวาคม 1490
แรน
ไม่มีรัชทายาท
(3) เบียนกา มาเรีย สฟอร์ซา
16 มีนาคม 1494
ฮอล อิน ไทรอล
ไม่มีรัชทายาท
12 มกราคม 1519
แวลซ์
พระชนมายุ 59
คาร์ลที่ 1
1519–1521
  24 กุมภาพันธ์ 1500
เกนต์
พระราชโอรสในฟิลิปที่ 1 แห่งกัสติยาและฆัวนาแห่งกัสติยา
อีซาแบลแห่งโปรตุเกส
10 มีนาคม 1526
เซบิยา
7 พระองค์
21 กันยายน 1558
อารามยุสเต
พระชนมายุ 58
เฟอร์ดินานด์ที่ 1
1521–1564
  10 มีนาคม 1503
อัลกาลาเดเอนาเรส
พระราชโอรสในฟิลิปที่ 1 แห่งกัสติยาและฆัวนาแห่งกัสติยา
แอนน์แห่งโบฮีเมียและฮังการี
25 พฤษภาคม 1521
ลินซ์
15 พระองค์
25 กรกฎาคม 1564
เวียนนา
พระชนมายุ 61

แบ่งแยกอีกรอบแก้ไข

ค.ศ. 1564 ดินแดนออสเตรียถูกแบ่งอีกครั้งให้กับเหล่าพระราชโอรสในอาชดยุคเฟอร์ดินานด์

ออสเตรียบนและล่าง (Austria proper) ถูกส่งต่อไปยังพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ แม็กซิมิเลียน:

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
แม็กซิมิเลียนที่ 2
1564–1576
  31 กรกฎาคม 1527
เวียนนา
พระราชโอรสในเฟอร์ดินานด์ที่ 1และแอนน์แห่งโบฮีเมียและฮังการี
มาเรียแห่งสเปน
13 กันยายน 1548
บายาโดลิด
16 พระองค์
12 October 1576
เรเกินส์บวร์ค
พระชนมายุ 49
รูดอล์ฟที่ 5
1576–1608
  18 กรกฎาคม 1552
เวียนนา
พระราชโอรสแม็กซิมิเลียนที่ 2และมาเรียแห่งสเปน
มิได้อภิเษกสมรส 20 มกราคม 1612
ปราก
พระชนมายุ 59
แมทเทียส
1608–1619
  24 กุมภาพันธ์ 1557
เวียนนา
พระราชโอรสแม็กซิมิเลียนที่ 2และมาเรียแห่งสเปน
แอนนาแห่งไทรอล
4 ธันวาคม 1611
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
20 มีนาคม 1619
เวียนนา
พระชนมายุ 62
อัลเบรชที่ 7
1619
  13 พฤศจิกายน 1559
ไวเนอร์ นอยสตัดต์
พระราชโอรสแม็กซิมิเลียนที่ 2และมาเรียแห่งสเปน
อินฟันตา อิซาเบล กลารา ยูเฆเนีย
18 เมษายน 1599
บาเลนเซีย
ไม่มีรัชทายาท
13 กรกฎาคม 1621
บรัสเซลส์
พระชนมายุ 61
รูดอล์ฟ แมทเทียสและอัลเบรชไม่มีรัชทายาท ดินแดนต่างๆจึงตกทอดไปยังสายของเจ้าชายคาร์ล พระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ในอาร์ชดยุคเฟอร์ดินานด์หลังอัลเบรชสละราชสมบัติ 9 ตุลาคม 1619

ไทรอลและออสเตรียไกล ถูกส่งต่อไปยังพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 เฟอร์ดินานด์

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
เฟอร์ดินานด์ที่ 2
1564–1595
  14 มิถุนายน 1529
ลินซ์
พระราชโอรสในเฟอร์ดินานด์ที่ 1และแอนน์แห่งโบฮีเมียและฮังการี
(1) ฟิลิปปีน เวลเซอร์
ca. 1576
4 พระองค์
(2) แอนน์ ยูเลียนา กแนซากา
14 พฤษภาคม 1582
อินส์บรุค
3 พระองค์
24 มกราคม 1595
อินส์บรุค
พระชนมายุ 65
เฟอร์ดินานด์สิ้นพระชนม์โดยปราศจากทายาทชาย ดินแดนของพระองค์จึงถูกส่งต่อไปยังสายของพระอนุชา แม็กซิมิเลียน:
พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
แมทเทียส
1595–1619
ภายใต้การสำเร็จราชการ
ของแม็กซิมิเลียนที่ 3
(1602–1618)
  24 กุมภาพันธ์ 1557
เวียนนา
พระราชโอรสแม็กซิมิเลียนที่ 2และมาเรียแห่งสเปน
แอนนาแห่งไทรอล
4 ธันวาคม 1611
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
20 มีนาคม 1619
เวียนนา
พระชนมายุ 62
แม็กซิมิเลียนที่ 3
1602–1618
สำเร็จราชการ (for IMP. รูดอล์ฟที่ 2 ถึง 1612) และภายใต้ IMP. แมทเทียส ฐานะอาร์ชดยุคผู้ว่าการ (ตั้งแต่ 1612)
  12 ตุลาคม 1558
เวียนนา
พระราชโอรสในแม็กซิมิเลียนที่ 2และมาเรียแห่งสเปน
มิได้อภิเษกสมรส 2 พฤศจิกายน 1618
เวียนนา
พระชนมายุ 60
แมทเทียสสิ้นพระชนม์โดยปราศจากรัชทายาท ดินแดนต่างๆจึงตกทอดไปยังพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ในอาร์ชดยุคเฟอร์ดินานด์

ออสเตรียใน (Inner-Österreich)(สตีเรีย, คารินเทีย และคาร์นิโอลา) ตกทอดไปยังสายของ พระราชโอรสพระองค์ที่ 3 คาร์ล

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
คาร์ลที่ 2
1564–1590
  3 June 1540
เวียนนา
พระราชโอรสในเฟอร์ดินานด์ที่ 1และแอนน์แห่งโบฮีเมียและฮังการี
มาเรีย แอนนาแห่งโบฮีเมีย
26 สิงหาคม 1571
เวียนนา
15 พระองค์
10 กรกฎาคม 1590
กราซ
พระชนมายุ 50
เฟอร์ดินานด์ที่ 3
1590/1619–1637
ภายใต้การสำเร็จราชการของ
of เออร์เนสต์แห่งออสเตรีย
(1590–1593)
of แม็กซิมิเลียนที่ 3
(1593–1595)
  9 กรกฎาคม 1578
กราซ
พระราชโอรสคาร์ลที่ 2และมาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
(1) มาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
23 เมษายน 1600
กราซ
7 พระองค์
(2) เอเลนอร์ กอนซากา
2 กุมภาพันธ์ 1622
อินส์บรุค
ไม่มีรัชทายาท
15 กุมภาพันธ์ 1637
เวียนนา
อินส์บรุค
พระชนมายุ 58

รวมอีกครั้งและแบ่งแยกอีกครั้งแก้ไข

ดินแดนออสเตรียถูกรวมอีกครั้งโดยมรดกในค.ศ. 1620 ภายใต้เฟอร์ดินานด์ที่ 3 (ดูเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์), แต่ในค.ศ. 1623 5 ปีในสงครามสามสิบปี เฟอร์ดินานด์แบ่งดินแดนอีกครั้งเมื่อทรงแต่งตั้งพระอนุชาลุทโพลด์ซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการออสเตรียบนเป็นอาร์ชดยุคของดินแดนเหล่านี้

ออสเตรียล่างและออสเตรียใน ยังคงอยู่กับสายอาวุโส (เฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์):

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
เฟอร์ดินานด์ที่ 3
1590/1619–1637
  9 กรกฎาคม 1578
กราซ
พระราชโอรสคาร์ลที่ 2และมาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
(1) มาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
23 เมษายน 1600
กราซ
7 พระองค์
(2) เอเลนอร์ กอนซากา
2 กุมภาพันธ์ 1622
อินส์บรุค
ไม่มีรัชทายาท
15 กุมภาพันธ์ 1637
เวียนนา
อินส์บรุค
พระชนมายุ 58
เฟอร์ดินานด์ที่ 4
1637–1657
  13 กรกฎาคม 1608
กราซ
พระราชโอรสในเฟอร์ดินานด์ที่ 3และมาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
(1) มาเรีย แอนนาแห่งสเปน
20 กุมภาพันธ์ 1631
เวียนนา
6 พระองค์
(2) มาเรีย เลลโอโปลดีนแห่งออสเตรีย
2 กรกฎาคม 1648
ลินซ์
1 พระองค์
(3) เอเลโนรา กอนซากา
30 April 1651
ไวเนอร์ นอยสตัดต์
4 พระองค์
2 เมษายน 1657
เวียนนา
พระชนมายุ 48

ออสเตรียบน ผ่านไปยัง สายไทโรเลียนผู้อ่อนอาวุโส:

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ลุทโพลด์ที่ 5
1623–1632
  9 ตุลาคม 1586
กราซ
พระราชโอรสในคาร์ลที่ 2และมาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
คลอเดีย เด เมดิซี
19 เมษายน 1626
อินสบรุค
5 พระองค์
13 กันยายน 1632
ซชวาร์ซ
พระชนมายุ 45
เฟอร์ดินานด์ คาร์ล
1632–1662
  17 พฤษภาคม 1628
อินส์บรุค
พระราชโอรสพระองค์ลุทโพลด์ที่ 5และคลอเดีย เดอ เมดิซี
อันนา เดอ เมดิซี
10 มุถินายน 1646
อินส์บรุค
2 พระองค์
30 ธันวาคม 1662
Kaltern
พระชนมายุ 34
ซิกิสมุนด์ ฟรานซ์
1662–1665
  27 พฤศจิกายน 1630
อินส์บรุค
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 5และคลอเดีย เดอ เมดิซี
เฮดวิกแห่งพาลาทิเนต-ซูลส์บาค
13 มิถุนายน 1665
ซูลส์บาค
ไม่มีรัชทายาท
25 มิถุนายน 1665
อินส์บรุค
พระชนมายุ 34
หลังซิกิสมุนด์ ฟรานซ์สิ้นพระชนม์โดยไร้รัชทายาท ดินแดนทั้งหมดตกแก่สายอาวุโส

ดินแดนออสเตรียได้กลับมารวมกันอีกครั้งใน 1665 ภายใต้:

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ลุทโพลด์ที่ 6
1657/1665–1705
  9 มิถุนายน 1640
เวียนนา
พระราชโอรสในเฟอร์ดินานด์ที่ 4และมาเรีย แอนนาแห่งสเปน
(1) มาร์กาเร็ต เทเรซ่าแห่งสเปน
12 ธันวาคม 1666
เวียนนา
4 พระองค์
(2) คลอเดีย เฟลิซิตัส
15 ตุลาคม 1673
กราซ
2 พระองค์
(3) เอเลนอร์ แมกดาแลนแห่งนอยบูร์ก
14 ธันวาคม 1676
พัสเซา
11 พระองค์
5 พฤษภาคม 1705
เวียนนา
พระชนมายุ 64
โจเซฟที่ 1
1705–1711
  26 กรกฎาคม 1678
เวียนนา
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 6และเอเลนอร์ แมกดาแลนแห่งนอยบูร์ก
วิลเฮลมิน่า อมาเลียแห่งบรันสวิก
10 มิถุนายน 1646
เวียนนา
3 พระองค์
17 เมษายน 1711
เวียนนา
พระชนมายุ 32
คาร์ลที่ 3
1711–1740
  1 ตุลาคม 1685
เวียนนา
พระราชโอรสในลุทโพลด์ที่ 6และเอเลนอร์ แมกดาแลนแห่งนอยบูร์ก
เอลิซาเบธ คริสตีนแห่งบรันสวิก-วอลเฟินบุตเติล
1 สิงหาคม 1708
ซานตา มารีอา เดล มาร์, บาร์เซโลนา
5 พระองค์
20 ตุลาคม 1740
เวียนนา
พระชนมายุ 55
มาเรีย เทเรซา
1740–1780
กับ ฟรานซ์ที่ 1 สเตฟาน (1740–1765)
โจเซฟที่ 2 (1765–1780)
  13 May 1717
พระราชวังโฮฟบวร์ค
พระราชธิดาในคาร์ลที่ 3และเอลิซาเบธ คริสตีนแห่งบรันสวิก-วอลเฟินบุตเติล
12 กุมภาพันธ์ 1736
เวียนนา
16 พระองค์
29 พฤศจิกายน 1780
พระราชวังโฮฟบวร์ค
พระชนมายุ 63
ฟรานซ์ที่ 1 สเตฟาน
กับมาเรีย เทเรซา (1740–1765)
  8 ธันวาคม 1708
นองซี
พระราชโอรสในเลโอโปลด์ ดยุคแห่งลอแรนและเอลิซาเบธ ชาร์ล็อต แห่งออร์เลออง
18 สิงหาคม 1765
อินส์บรุค
พระชนมายุ 56

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอแรนแก้ไข

ราชวงศ์ออสเตรียสายตรงสิ้นสุดลงในค.ศ. 1780 พร้อมกับการสิ้นพระชนม์ของพระนางมาเรีย เทเรซา ตามมาด้วยการรวมกันของราชวงศ์ฮับส์บูร์กกับราชสกุลโวเดอมองต์แห่งราชวงศ์ลอแรนในรัชกาลโจเซฟที่ 2 ผู้ซึ่งสถาปนาราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอแรน (Habsburg-Lothringen)

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
โจเซฟที่ 2
1765–1790
กับ มาเรีย เทเรซา (1765–1780)
  13 มีนาคม 1741
เวียนนา
พระราชโอรสฟรานซ์ที่ 1 สเตฟานและมาเรีย เทเรซ่า
(1) อิซาเบลลาแห่งปาร์มา
6 ตุลาคม 1760
เวียนนา
2 พระองค์
(2) มาเรีย โจเซฟาแห่งบาวาเรีย
23 มกราคม 1765
เชินบรุน
ไม่มีรัชทายาท
20 กุมภาพันธ์ 1790
เวียนนา
พระชนมายุ 48
ลุทโพลด์ที่ 7
1790–1792
  5 พฤษภาคม 1747
เวียนนา
พระราชโอรสฟรานซ์ที่ 1 สเตฟานและมาเรีย เทเรซ่า
มาเรีย ลุยซา แห่งสเปน
16 กุมภาพันธ์ 1764
อินสบรุค
16 พระองค์
1 มีนาคม 1792
เวียนนา
พระชนมายุ 44
ฟรานซ์ที่ 2
1792–1804
  12 กุมภาพันธ์ 1768
ฟลอเรนซ์
พระราชโอรสลุทโพลด์ที่ 7และมาเรีย ลุยซา แห่งสเปน
(1) เอลิซาเบธแห่งวุตเตมเบิร์ก
6 มกราคม 1788
เวียนนา
1 พระองค์
(2) มาเรีย เทเรซา แห่งเนเปิลส์และซิซิลี
15 กันยายน 1790
เวียนนา
12 พระองค์
(3) มาเรีย ลูโดวีกา แห่งออสเตรีย-เอสเต
6 มกราคม 1808
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
(4) กาโรลีน ออกุสต้าแห่งบาวาเรีย
29 ตุลาคม 1816
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
2 มีนาคม 1835
เวียนนา
พระชนมายุ 67

จักรพรรดิออสเตรียแก้ไข

ค.ศ. 1804 ฟรานซ์ที่ 1 สถาปนาตำแหน่งใหม่ จักรพรรดิแห่งออสเตรียแต่ยังคงพระยศอาร์ชดยุคแห่งออสเตรียไว้ ค.ศ. 1806 จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สลายตัวลง

พระนาม พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรส สวรรคต
ฟรานซ์ที่ 1
11 สิงหาคม 1804 – 2 มีนาคม 1835
  12 กุมภาพันธ์ 1768
ฟลอเรนซ์
พระราชโอรสลุทโพลด์ที่ 7และมาเรีย ลุยซา แห่งสเปน
(1) เอลิซาเบธแห่งวุตเตมเบิร์ก
6 มกราคม 1788
เวียนนา
1 พระองค์
(2) มาเรีย เทเรซา แห่งเนเปิลส์และซิซิลี
15 กันยายน 1790
เวียนนา
12 พระองค์
(3) มาเรีย ลูโดวีกา แห่งออสเตรีย-เอสเต
6 มกราคม 1808
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
(4) กาโรลีน ออกุสต้าแห่งบาวาเรีย
29 ตุลาคม 1816
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
2 มีนาคม 1835
เวียนนา
พระชนมายุ 67
เฟอร์ดินานด์ที่ 1
2 มีนาคม 1835 – 2 ธันวาคม 1848
  19 เมษายน 1793
เวียนนา
พระราชโอรสในฟรานซ์ที่ 1และมาเรีย เทเรซา แห่งเนเปิลส์และซิซิลี
มารีอา อันนาแห่งซาวอย
27 กุมภาพันธ์ 1831
เวียนนา
ไม่มีรัชทายาท
29 มิถุนายน 1875
ปราก
พระชนมายุ 82
ฟรานซ์ โจเซฟที่ 1
2 ธันวาคม 1848 – 21 พฤศจิกายน 1916
  18 สิงหาคม 1830
พระราชวังเชินบรุนน์
พระโอรสในอาร์ชดยุคฟรานซ์ คาร์ลแห่งออสเตรียและเจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย
เอลิซาเบธแห่งบาวาเรีย
24 เมษายน 1854
วิหารออกุสติเนียน
4 พระองค์
21 พฤศจิกายน 1916
พระราชวังเชินบรุนน์
พระชนมายุ 86
คาร์ลที่ 1
21 พฤศจิกายน 1916 – 11 พฤศจิกายน 1918
  17 สิงหาคม 1887
เพอร์เซ็นบูร์ก-ก็อตสดอร์ฟ
พระโอรสในอาร์ชดยุคออตโต ฟรานซ์แห่งออสเตรียและเจ้าหญิงมาเรีย โจเซฟาแห่งซัคเซิน
ซีตาแห่งบูร์บง-ปาร์มา
21 ตุลาคม 1911
ปราสาทชวาร์เซา
8 พระองค์
1 เมษายน 1922
มาเดรา
พระชนมายุ 34

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ฟรีดริชที่ 3 ดยุคแห่งออสเตรีย (1347–1362) ไม่เคยได้ปกครองออสเตรียแต่ถูกจัดอยู่ในรายพระนามด้วย