เปิดเมนูหลัก

กราซ (Graz) เป็นเมืองในประเทศออสเตรีย จากข้อมูลปี ค.ศ. 2009 มีประชากรอยู่ 291,574 คน ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียเป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเวียนนา และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรีย

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์เมืองกราซ *
The Grazer Schloßberg Clock Tower.
ประเทศธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย
ประเภทวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณาii, iv
อ้างอิง931
ภูมิภาค **ยุโรปและอเมริกาเหนือ
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2542 (คณะกรรมการสมัยที่ 23)

กราซถือเป็นเมืองการศึกษามายาวนาน มีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 44,000 คน ในปี 1999 ยูเนสโกยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเมืองยังได้รับเลือกจากสหภาพยุโรปให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2003