เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป เป็นเมืองที่ได้รับเลือกจากสหภาพยุโรปเป็นช่วงเวลาหนึ่งปี ซึ่งในช่วงเวลานั้นเมืองจะได้รับโอกาสให้แสดงวัฒนธรรมและการพัฒนาวัฒนธรรมของตน เมืองในยุโรปจำนวนมากได้ใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงทั้งฐานวัฒนธรรมของตนและมุมมองจากนานาชาติต่อเมืองของตนอย่างสิ้นเชิง

แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปแก้ไข

เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในอดีตแก้ไข

เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในขณะนี้แก้ไข

เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในอนาคตแก้ไข

จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอียู[1]

หมายเหตุ: ระหว่าง ค.ศ. 2007 และ 2025 จะมีหลายเมืองที่ได้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-19. สืบค้นเมื่อ 2006-08-15.