รัฐของประเทศออสเตรีย

ออสเตรียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ (เยอรมัน: Land; Bundesland) รัฐเหล่านี้แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็นเขต (Bezirk) และนครตามกฎหมาย (Statutarstadt) ซึ่งในเขตแต่ละแห่งยังแบ่งออกเป็นเทศบาล (Gemeinde)

รัฐทั้ง 9 แห่งของออสเตรีย ได้แก่

Austria, administrative divisions - th - colored.svg
ลำดับที่ รัฐ ชื่อเยอรมัน เมืองหลวง จำนวนประชากร
(ณ วันที่
1 มกราคม 2558)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
ประชากร

(คน/ตร.กม.)
นคร เมือง
1 Kaernten CoA.svg  คารินเทีย Kärnten คลาเกินฟวร์ท 557,371 9,536 58.4 17 115
2 Salzburg Wappen.svg  ซาลซ์บูร์ก Salzburg ซาลซ์บูร์ก 538,258 7,154 75.2 11 108
3 AUT Tirol COA.svg  ทีโรล Tirol อินส์บรุค 728,537 12,648 57.6 11 268
4 Burgenland Wappen.svg  บูร์เกนลันด์ Burgenland ไอเซนชตัดท์ 288,229 3,965 72.7 13 158
5 Vorarlberg CoA.svg  โฟราร์ลแบร์ก Vorarlberg เบรเกนซ์ 378,490 2,601 145.5 5 91
6 Niederösterreich CoA.svg  โลเวอร์ออสเตรีย Nieder­österreich ซังคท์เพิลเทิน 1,636,287 19,178 85.3 76 497
7 Wien 3 Wappen.svg  เวียนนา Wien 1,794,770 414.87 4,326.1 1 0
8 Steiermark Wappen.svg  สตีเรีย Steiermark กราซ 1,221,014 16,401 74.4 35 252
9 Oberoesterreich Wappen.svg  อัปเปอร์ออสเตรีย Ober­österreich ลินซ์ 1,436,791 11,982 119.9 32 410