รัฐของประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรียปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐอันประกอบด้วย 9 รัฐ (เยอรมัน: Bundesland) รัฐเหล่านี้แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็นเขต (Bezirk) และนครตามกฎหมาย (Statutarstadt) ซึ่งในเขตแต่ละแห่งยังแบ่งออกเป็นเทศบาล (Gemeinde)

รายชื่อรัฐ

แก้
 
ลำดับที่ รัฐ ชื่อเยอรมัน เมืองหลวง จำนวนประชากร
(ณ วันที่
1 มกราคม 2566)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
ประชากร

(คน/ตร.กม.)
นคร เมือง
2    คารินเทีย Kärnten คลาเกินฟวร์ท 568,984 9,536.50 60 17 115
5    ซัลทซ์บวร์ค Salzburg ซัลทซ์บวร์ค 568,346 7,154.56 79 11 108
7    ทีโรล Tirol อินส์บรุค 771,304 12,648.37 61 11 266
1    บัวร์เกินลันท์ Burgenland ไอเซนชตัดท์ 301,250 3,965.20 76 13 158
8    ฟอร์อาร์ลแบร์ค Vorarlberg เบรเกินซ์ 406,395 2,601.67 156 5 91
3    นีเดอร์เอิสเตอร์ไรช์ Nieder­österreich ซังคท์เพิลเทิน 1,718,373 19,179.56 90 76 497
9    เวียนนา Wien 1,982,097 414.82 4778 1 0
6    สตีเรีย Steiermark กราทซ์ 1,265,198 16,399.34 77 35 251
4    โอแบร์เอิสเตอร์ไรช์ Ober­österreich ลินทซ์ 1,522,825 11,982.52 127 33 405

อ้างอิง

แก้
  • "ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 139 (พิเศษ 205 ง). 1 กันยายน 2566.