รัฐของประเทศออสเตรีย

สาธารณรัฐออสเตรียปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐอันประกอบด้วย 9 รัฐ (เยอรมัน: Bundesland) รัฐเหล่านี้แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็นเขต (Bezirk) และนครตามกฎหมาย (Statutarstadt) ซึ่งในเขตแต่ละแห่งยังแบ่งออกเป็นเทศบาล (Gemeinde)

รายชื่อรัฐแก้ไข

ลำดับที่ รัฐ ชื่อเยอรมัน เมืองหลวง จำนวนประชากร
(ณ วันที่
1 มกราคม 2558)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
ประชากร

(คน/ตร.กม.)
นคร เมือง
1    คารินเทีย Kärnten คลาเกินฟวร์ท 557,371 9,536 58.4 17 115
2    ซัลทซ์บวร์ค Salzburg ซัลทซ์บวร์ค 538,258 7,154 75.2 11 108
3    ทีโรล Tirol อินส์บรุค 728,537 12,648 57.6 11 268
4    บัวร์เกินลันท์ Burgenland ไอเซนชตัดท์ 288,229 3,965 72.7 13 158
5    ฟอร์อาร์ลแบร์ค Vorarlberg เบรเกินซ์ 378,490 2,601 145.5 5 91
6    นีเดอร์เอิสเตอร์ไรช์ Nieder­österreich ซังคท์เพิลเทิน 1,636,287 19,178 85.3 76 497
7    เวียนนา Wien 1,794,770 414.87 4,326.1 1 0
8    สตีเรีย Steiermark กราซ 1,221,014 16,401 74.4 35 252
9    โอแบร์เอิสเตอร์ไรช์ Ober­österreich ลินทซ์ 1,436,791 11,982 119.9 32 410

อ้างอิงแก้ไข

  • "ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 139 (พิเศษ 205 ง). 1 กันยายน 2565.