เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย

เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย (อังกฤษ: Princess Sophie of Bavaria: , เยอรมัน: Prinzessin Sophie von Bayern ) ทรงเป็นเจ้าหญิงแห่งบาวาเรีย เป็นพระชายาในอาร์ชดยุกฟรันซ์ คาร์ลแห่งออสเตรียและพระราชชนนีในจักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 1 แห่งออสเตรียด้วย

เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย
อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย
พระสาทิสลักษณ์ เมื่อ ค.ศ. 1830
ประสูติ27 มกราคม ค.ศ. 1805(1805-01-27)
พระราชวังนึมเฟินบวร์ค มิวนิค นครรัฐผู้คัดเลือกบาวาเรีย
สิ้นพระชนม์28 พฤษภาคม ค.ศ. 1872(1872-05-28) (67 ปี)
เวียนนา จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
คู่อภิเษกอาร์ชดยุกฟรันซ์ คาร์ลแห่งออสเตรีย (สมรส 1824)
พระราชบุตร
รายละเอียด
พระนามเต็ม
โซฟี ฟรีเดอริเคอ โดโรธีอา วิลเฮลมีเนอ
ราชวงศ์วิทเทลส์บัค
พระราชบิดาพระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟแห่งบาวาเรีย
พระราชมารดาคาโรลีเนอแห่งบาเดิน

พระราชประวัติ

แก้

เจ้าหญิงโซฟี ประสูติเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2348 เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีแม็กซีมีเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรีย และพระมเหสีองค์ที่ 2 ของพระองค์ เจ้าหญิงแคโรไลน์แห่งบาเดน พระองค์มีพระขนิษฐาฝาแฝด 1 พระองค์คือ เจ้าหญิงมาเรีย แอนนา ซึ่งทรงไปอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชาธิบดีฟรีดริช ออกัสตัสที่ 2 แห่งแซ็กโซนี เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงได้รับการศึกษาตั้งแต่เมื่อมีพระชันษาเพียง 3 ชันษา โดยทรงได้รับการศึกษาพร้อมกับพระขนิษฐาฝาแฝดของพระองค์

อภิเษกสมรส

แก้

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2367 ซึ่งขณะนั้น มีพระชันษาเพียง 19 ชันษา พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับอาร์ชดยุกฟรันซ์ คาร์ลแห่งออสเตรีย พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และพระมเหสีองค์ที่ 2 เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์ โดยภายหลังอภิเษกสมรส พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็น อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย (Her Imperial and Royal Highness Archduchess Sophie of Austria) ทั้ง 2 พระองค์มีพระโอรส 3 พระองค์ และพระธิดาเพียง 1 พระองค์ ดังนี้...

อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย

แก้

หลังจากทรงอภิเษกสมรสแล้ว พระองค์ทรงอิทธิพลต่อราชสำนักเพิ่มมากขึ้น โดยทรงคิดที่จะให้พระโอรสองค์โตของพระองค์ อาร์ชดยุกฟรานซ์ โจเซฟได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งออสเตรีย เป็นเหตุให้นำไปสู่ปัญหาการเมืองในออสเตรียเลยทีเดียว โดยในระหว่างที่มีการก่อปฏิวัติเมื่อปีพ.ศ. 2391 พระองค์ทรงทูลเกลี้ยกล่อมให้พระสวามีทรงไปเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ พระเชษฐาสละราชสมบัติให้กับพระองค์ โดยพระองค์ก็จะทรงมอบราชสมบัติอีกต่อให้กับพระโอรสองค์โตของพระองค์ ทำให้พระโอรสของพระองค์ทรงขึ้นเถลิงวัลย์ครองราชย์สมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งออสเตรียในเวลาต่อมา

ภายหลังที่พระโอรสองค์โตทรงขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์จึงทรงมีอำนาจอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ โดยพระองค์ทรงจัดหาเจ้าสาวที่จะทรงมาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย โดยพระองค์ทรงให้ดัชเชสเฮเลนแห่งบาวาเรีย ซึ่งเป็นพระธิดาในเจ้าหญิงลูโดวิกา พระขนิษฐาแท้ ๆ ของพระองค์ แต่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงปฏิเสธที่จะอภิเษกสมรสกับดัชเชสลูโดวิกา โดยพระองค์จะทรงอภิเษกสมรสกับดัชเชสเอลิซาเบธ พระขนิษฐาในดัชเชสเฮเลน และพระธิดาองค์เล็กในเจ้าหญิงลูโดวิกา ทำให้อาร์ชดัชเชสโซฟีทรงกริ้วเป็นอย่างมาก แต่ก็ทรงยอมให้มีการจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟกับดัชเชสเอลิซาเบธ พอหลังอภิเษกสมรส ดัชเชสเอลิซาเบธทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย

อาร์ชดัชเชสโซฟีทรงไม่ชอบสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซาเบธเป็นอย่างยิ่ง เพราะทรงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นจักรพรรดินีมเหสี แทนที่จะทรงเป็นดัชเชสเฮเลน พระเชษฐภคินี โดยทรงดูถูกและทรงกล่าวว่าร้ายสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซาเบธตลอดเวลา และจะทรงกีดกันพระองค์ทุกวิถีทาง เพื่อลดความสำคัญของพระสุณิสาของพระองค์ แต่ว่า ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ ทรงกริ้วพระองค์อย่างมาก ที่ทรงกลั่นแกล้ง ให้ร้ายพระมเหสีของพระองค์มาโดยตลอด เมื่อพระองค์ทรงทราบที่พระโอรสทรงกริ้วพระองคมาก ถึงกับเสียพระทัย ซึ่งจากนั้น พระองค์ก็ไม่ทรงเข้าไปยุ่มย่ามอะไรกับสมเด็จพระจักรพรรดินีและพระราชบุตรอีกเลย

สิ้นพระชนม์

แก้

ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงประทับอยู่แต่ในพระตำหนัก ไม่ทรงออกงานปฏิบัติพระกรณียกิจอันใดเลย เหตุผลเนื่องจากการสวรรคตของพระโอรสองค์รองของพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซีมีเลียนแห่งเม็กซิโก พระองค์จึงทรงอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ตลอดมาจนกระทั่งสิ้นพระชนม์

อาร์ชดัชเชสโซฟีสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2415 ด้วยเนื้องอกในสมอง พระศพถูกฝังไว้ที่วิหารฮาพส์บวร์ค กรุงเวียนนา โดยถูกฝังเคียงข้างพระสวามี

ราชตระกูล

แก้
พระราชตระกูลในสามรุ่นของเจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย
เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย พระชนก:
สมเด็จพระราชาธิบดีแม็กซีมีเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรีย
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
เค้านท์แพลพาทีนฟรีดริช ไมเคิลแห่งซไวบรืคเค็น
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
เค้านท์แพลพาทีนคริสเตียนที่ 3 แห่งซไวบรืคเค็น
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงแคโรไลน์แห่งนาสซอว์-ซาบรืคเค็น
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เค้านท์เตสแพลพาทีนมาเรีย ฟรานซิสก้าแห่งซาลส์แบช
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
เค้านท์แพลพาทีนโจเซฟ คาร์ลแห่งซาลส์แบช
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เค้านท์เตสแพลพาทีนเอลิซาเบธ ออกัสต้า โซฟีแห่งเนาเบิร์ก
พระชนนี:
เจ้าหญิงแคโรไลน์แห่งบาเดน
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
มาร์เกรฟคาร์ล ลหุยส์แห่งบาเดน
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
แกรนด์ดยุกคาร์ล ฟรีดริชแห่งบาเดน
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงแคโรไลน์ หลุยส์แห่งเฮสส์-ดาร์มสตัดท์
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
แลนด์เกรวีนอมาลี่แห่งเฮสส์-ดาร์มสตัดท์
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
แลนด์เกรฟลุดวิกที่ 9 แห่งเฮสส์-ดาร์มสตัดท์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงแคโรไลน์แห่งซไวบรืคเค็น

อ้างอิง

แก้
  • Kenneth MacMillan's 1978 ballet, Mayerling (ballet)
  • Michael Kunze's 1992 musical Elisabeth (musical)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้