คาโรลีเนอ เอากุสเทอแห่งบาวาเรีย

เจ้าหญิงคาโรลีเนอ เอากุสเทอแห่งบาวาเรีย (เยอรมัน: Prinzessin Karoline Auguste von Bayern; อังกฤษ: Princess Caroline Augusta of Bavaria) (พระนามเดิม: Karoline Auguste von Habsburg-Lorraine, ราชสกุลเดิม Wittelsbach) ประสูติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1792 เป็นพระราชธิดาองค์เล็กในพระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟ แห่งบาวาเรีย และพระอัครมเหสี เจ้าหญิงเอากุสเทอ วิลเฮ็ลมีเนอแห่งเฮ็สเซิน-ดาร์มชตัดท์ ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์วิทเทลส์บัค แห่งราชอาณาจักรบาวาเรีย

คาโรลีเนอ เอากุสเทอแห่งบาวาเรีย
มกุฎราชกุมารีแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย
สมเด็จพระราชินีแห่งฮังการี (อ่านต่อ...)
ดำรงพระยศ29 ตุลาคม 1816 – 2 มีนาคม 1835
ราชาภิเษก25 กันยายน 1825, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน
พระราชสมภพ8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1792(1792-02-08)
มันไฮม์, รัฐผู้คัดเลือกฟัลทซ์
สวรรคต9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873(1873-02-09) (81 ปี)
เวียนนา, จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
คู่อภิเษก
ราชวงศ์วิลเทิลส์บัค
พระราชบิดาพระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟ แห่งบาวาเรีย
พระราชมารดาเจ้าหญิงเอากุสเทอ วิลเฮ็ลมีเนอแห่งเฮ็สเซิน-ดาร์มชตัท
ศาสนาโรมันคาทอลิก

พระองค์ทรงอภิเษกสมรสครั้งแรกกับเจ้าชายวิลเฮ็ล์ม มกุฎราชกุมารแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค (ภายหลังได้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค) โดยพระองค์ได้ทรงใช้พระนามว่า เจ้าหญิงเอากุสเทอ ชาร์ล็อทเทอ มกุฎราชกุมารีแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค (Crown Princess Augusta Charlotte of Württemberg) แต่ทั้งสองพระองค์ทรงต้องหย่า เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1814 เพราะเนื่องจากมีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเวือร์ทเทิมแบร์คนั้น ถูกรุกรานและก้าวก่ายทางการเมืองการปกครองจากนโปเลียน โบนาปาร์ต ทำให้เวือร์ทเทิมแบร์คต้องปฏิรูปการเมืองการปกครองใหม่

พระองค์ทรงอภิเษกสมรสอีกครั้งกับจักรพรรดิฟรันทซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816 ทั้งสองพระองค์ทรงไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเลย เมื่อหลังจากอภิเษกสมรสแล้ว พระองค์ก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย โดยพระองค์ได้ทรงอุทิศพระองค์เข้าช่วยเหลือสภากาชาดและได้ทรงเข้าช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วย ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนเป็นอย่างมาก

จักรพรรดินีคาโรลีเนอ เอากุสเทอ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873 หลังจากวันเฉลิมพระชันษาเพียง 1 วัน สิริพระชันษาได้ 81 ชันษา พระศพถูกนำไปฝังไว้ที่วิหารฮาพส์บวร์ค กรุงเวียนนา โดยการสิ้นพระชนม์นี้ทำให้มีการเลื่อนการอภิเษกสมรสของอาร์ชดยุกฟรันซ์ คาร์ลและ เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย ไปในปีค.ศ. 1874

จักรพรรดินีคาโรลีเนอ เอากุสเทอทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับพระราชวงศ์หลายพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟ รวมทั้งจักรพรรดินีเอลิซาเบธผู้ที่พระองค์ทรงเห็นว่าน่าสงสารเป็นอย่างยิ่ง

อ้างอิง แก้

  • Cölestin Wolfsgruber, Carolina Auguste die "Kaiserin-Mutter", Wien 1893.
  • Friedrich Weissensteiner, Liebeshimmel und Ehehöllen, München 1999
  • Martha Schad, Bayerns Königinnen, München 2000
  • Hansmartin Decker-Hauff, Frauen im Hause Württemberg, Leinfelden-Echterdingen, 1997, ISBN 3-87181-390-7
  • Susanne Elisabeth Hauser, Caroline Auguste von Bayern, die vierte Gemahlin Kaiser Franz´I. von Österreich. 3 Bde, phil.Diss, Wien 1991
  • Elisabeth Katharina Rath, Kaiserin Caroline Augustes Wirken in Salzburg. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte Salzburgs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. phil.Diss, Salzburg 1988
  • Karl Ehrenfellner, Caroline Auguste (1792-1873). Namenspatronin des Salzburger Museums-kaiserliche Wohltäterin in Salzburg. Ausstellung. Salzburger Landesmuseum Carolino Augusteum. 1993
  • Thomas Kuster, Das italienische Reisetagebuch Kaiser Franz´I. von Österreich aus dem Jahre 1819. Eine kritische Edition. phil.Diss, Innsbruck 2004
  • Thomas Kuster, Die Italienreise Kaiser Franz I. von Österreich im Jahre 1819, in: Römische Historische Mitteilungen, Bd. 46, Rom-Wien 2004, 305-334.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า คาโรลีเนอ เอากุสเทอแห่งบาวาเรีย ถัดไป
มาเรีย ดูโดวีกา แห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ   จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย
(ค.ศ. 1816 - 1835)
  มารีอา อันนา แห่งซาวอย
มาเรีย ลูโดวีกา แห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ   พระราชินีแห่งฮังการี โบฮีเมีย โครเอเชีย และสลาโวเนีย
(ค.ศ. 1816 - 1835)
  มารีอา อันนา แห่งซาวอย