รัฐผู้คัดเลือกฟัลทซ์

แคว้นฟัลทซ์กราฟแห่งไรน์ (เยอรมัน: Pfalzgrafschaft bei Rhein) เป็นแคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฟัลทซ์กราฟแห่งไรน์ ต่อมาได้ยกฐานะในปีค.ศ. 1356 ขึ้นเป็น รัฐผู้คัดเลือกฟัลทซ์ (Kurfürstentum von der Pfalz)

รัฐผู้คัดเลือกฟัลทซ์
Pfalzgrafschaft bei Rhein
Palatinate of the Rhine
รัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1085–ค.ศ. 1803 Coat of arms of Baden.svg


ธงชาติ ตราแผ่นดิน
หลังจาก ค.ศ. 1512 ดินแดนในพาลาทิเนกรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของสหราชรัฐเลือกตั้งแห่งไรน์ (สีน้ำตาล)
เมืองหลวง ไฮเดลแบร์ก;
มานน์ไฮม์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1720
ภาษา เยอรมัน
ศาสนา โรมันคาทอลิก;
นิกายคาลวิน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1559);
โรมันคาทอลิกอีกครั้ง (ตั้งแต่ ค.ศ. 1685)
การปกครอง ราชาธิปไตย
ฟัลทซ์กราฟ
(เคานต์พาลาไทน์)
 -  ค.ศ. 1085–1095 ไฮน์ริชที่ 2 แห่งลาค (แรก)
 -  ค.ศ. 1156–1195 คอนราดแห่งโฮเฮนชเตาเฟิน
 -  ค.ศ. 1353–1390 รูเปิร์ตที่ 1 (เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก คนแรก)
 -  ค.ศ. 1799–1803 พระเจ้ามักซีมีเลียนที่ 1 โยเซฟแห่งบาวาเรีย, ดยุกแห่งชไวบรึคเคิน (ฟาลซ์กราฟ คนสุดท้าย)
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  ลดฐานะ
    พาลาไทน์แห่ง
    โลทาริงเกีย
ค.ศ. 1085
 -  รับรองเป็นรัฐผู้คัดเลือก ค.ศ. 1356
 -  สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648
 -  เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบาวาเรีย ค.ศ. 1777
 -  ผนวกโดยบาเดิน 27 เมษายน ค.ศ. 1803
 -  ยุบเลิกจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1806

ฟัลทซ์กราฟแห่งไรน์ได้รับอำนาจเต็มในการปกครองและบริหารราชการแคว้นในพระปรมาธิไธยของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตามบทบัญญัติในกฎหมายแซลิก ทำให้ฟัลทซ์กราฟเป็นหนึ่งในขุนนางฆราวาสที่มีความโดดเด่นที่สุดในจักรวรรดิ จุดเปลี่ยนสำคัญของแคว้นอยู่ในช่วงภายใต้การปกครองของผู้คัดเลือกฟรีดริชที่ 5 ยอมรับการเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียในปีค.ศ. 1619 ซึ่งได้จุดชนวนให้เกิดสงครามสามสิบปี ซึ่งเป็นสงครามที่ทำให้ทวีปยุโรปเข้าสู่กลียุค โดยเฉพาะในบริเวณแว่นแคว้นเยอรมันทั้งหลาย[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Wilson, Peter (2009). Europe's Tragedy: A New History of the Thirty Years War (2010 ed.). Penguin. p. 787. ISBN 978-0-14-100614-7.