รัฐผู้คัดเลือกฟัลทซ์

แคว้นฟัลทซ์กราฟริมไรน์ (เยอรมัน: Pfalzgrafschaft bei Rhein) เป็นแคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฟัลทซ์กราฟริมแม่น้ำไรน์ ต่อมาได้ยกฐานะในปีค.ศ. 1356 ขึ้นเป็น ราชรัฐผู้คัดเลือกแห่งฟัลทซ์ (Kurfürstentum von der Pfalz)

แคว้นฟัลทซ์

ค.ศ. 1085–ค.ศ. 1803
ธงชาติ
Flag of The Electoral Palatinate (1604).svg
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
หลังจาก ค.ศ. 1512 ดินแดนในพาลาทิเนกรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของสหราชรัฐเลือกตั้งแห่งไรน์ (สีน้ำตาล)
หลังจาก ค.ศ. 1512 ดินแดนในพาลาทิเนกรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของสหราชรัฐเลือกตั้งแห่งไรน์ (สีน้ำตาล)
สถานะแคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงไฮเดลแบร์ก;
มานน์ไฮม์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1720
ภาษาทั่วไปเยอรมัน
ศาสนา
โรมันคาทอลิก;
นิกายคาลวิน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1559);
โรมันคาทอลิกอีกครั้ง (ตั้งแต่ ค.ศ. 1685)
การปกครองราชาธิปไตย
ฟัลทซ์กราฟ
(เคานต์พาลาไทน์)
 
• ค.ศ. 1085–1095
ไฮน์ริชที่ 2 แห่งลาค (แรก)
• ค.ศ. 1156–1195
คอนราดแห่งโฮเฮนชเตาเฟิน
• ค.ศ. 1353–1390
รูเปิร์ตที่ 1 (เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก คนแรก)
• ค.ศ. 1799–1803
พระเจ้ามักซีมีเลียนที่ 1 โยเซฟแห่งบาวาเรีย, ดยุกแห่งชไวบรึคเคิน (ฟาลซ์กราฟ คนสุดท้าย)
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ลดฐานะ
    พาลาไทน์แห่ง
    โลทาริงเกีย
ค.ศ. 1085
ค.ศ. 1356
ค.ศ. 1648
• เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบาวาเรีย
ค.ศ. 1777
• ผนวกโดยบาเดิน
27 เมษายน ค.ศ. 1803
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1806
ก่อนหน้า
ถัดไป
พาลาทิเนตแห่งโลทาริงเกีย
รัฐผู้คัดเลือกบาเดิน Coat of arms of Baden.svg

ฟัลทซ์กราฟแห่งไรน์ได้รับอำนาจเต็มในการปกครองและบริหารราชการแคว้นในพระปรมาธิไธยของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตามบทบัญญัติในกฎหมายแซลิก ทำให้ฟัลทซ์กราฟเป็นหนึ่งในขุนนางฆราวาสที่มีความโดดเด่นที่สุดในจักรวรรดิ จุดเปลี่ยนสำคัญของแคว้นอยู่ในช่วงภายใต้การปกครองของผู้คัดเลือกฟรีดริชที่ 5 ยอมรับการเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียในปีค.ศ. 1619 ซึ่งได้จุดชนวนให้เกิดสงครามสามสิบปี ซึ่งเป็นสงครามที่ทำให้ทวีปยุโรปเข้าสู่กลียุค โดยเฉพาะในบริเวณแว่นแคว้นเยอรมันทั้งหลาย[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Wilson, Peter (2009). Europe's Tragedy: A New History of the Thirty Years War (2010 ed.). Penguin. p. 787. ISBN 978-0-14-100614-7.