จักรพรรดิรูด็อล์ฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระจักรพรรดิรูด็อล์ฟที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Rudolf II, Holy Roman Emperor) (18 กรกฎาคม ค.ศ. 1552 - 20 มกราคม ค.ศ. 1612) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ผู้ทรงครอจักรวรรดิระหว่างปี ค.ศ. 1576 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1612 พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ มาเรียแห่งสเปน

จักรพรรดิรูด็อล์ฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ครองราชย์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1576 - ค.ศ. 1612
เยอรมนี:
ค.ศ. 1575 - ค.ศ. 1612
โบฮีเมีย:
ค.ศ. 1576 - ค.ศ. 1611
ฮังการี:
ค.ศ. 1576 - ค.ศ. 1608
ออสเตรีย:
ค.ศ. 1576 - ค.ศ. 1608
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิมัททีอัสแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ประสูติ18 กรกฎาคม ค.ศ. 1552
โรม ในประเทศอิตาลี
สวรรคต20 มกราคม ค.ศ. 1612
โรม ในประเทศอิตาลี
สมเด็จพระจักรพรรดิรูด็อล์ฟที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
พระราชบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชมารดามาเรียแห่งสเปน

รัชสมัยของพระองค์สรุปได้เป็นสามประการ[1] ประการแรกทรงเป็นผู้นำผู้ไม่มีประสิทธิภาพที่ความพลาดพลั้งนำไปสู่สงครามสามสิบปี ประการที่สองทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุปถัมภ์ลัทธิแมนเนอริสม์เหนือ (Northern Mannerism) และประการสุดท้ายทรงเป็นผู้นิยมศิลปะการเล่นแร่แปรธาตุและการศึกษาที่ช่วยปูทางไปสู่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ต่อมา

พระอิสริยยศ

แก้

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้