รายชื่อผู้นำประเทศ พ.ศ. 2530

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้นำของประเทศต่างๆในปีพ.ศ. 2530

ทวีปแอฟริกาแก้ไข

(ทำหน้าที่รักษาการชั่วคราวเมื่อวันที่ (10 กันยายน พ.ศ. 2522 - 21 กันยายน พ.ศ. 2522)

ทวีปเอเชียแก้ไข

    • ประมุขแห่งรัฐ-เฮง สำริน,ประธานสภาแห่งรัฐกัมพูชา

ทวีปยุโรปแก้ไข


ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

ทวีปอเมริกาใต้แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข