รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อบทภาพยนตร์ ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ นำมาใช้สร้างภาพยนตร์ และได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลง ของการประกวดภาพยนตร์ไทย (ในการประกวดรางวัลตุ๊กตาทอง เดิมใช้ชื่อรางวัลว่า รางวัลบทประพันธ์ยอดเยี่ยม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ตั้งแต่ พิธีมอบรางวัลครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน)

รายละเอียดในแต่ละปี ประกอบด้วย ผู้ชนะในปีนั้น เน้นด้วย ตัวหนา ตามด้วยผู้เข้าชิงในแต่ละปี

รางวัลตุ๊กตาทอง แก้

พ.ศ. 2500 - 2509 แก้

พ.ศ. 2510 - 2519 แก้

พ.ศ. 2520 - 2529 แก้

พ.ศ. 2530 - 2539 แก้

พ.ศ. 2540 - 2549 แก้

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ แก้

(รางวัลนี้ มีเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว)

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้