สำหรับความหมายอื่น ดูที่ รัชดาภิเษก (แก้ความกำกวม)

รัชดาภิเษก (อังกฤษ: silver jubilee) คือการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี ของบุคคล เหตุการณ์ และประเทศ

ประเทศญี่ปุ่นแก้ไข

จักรพรรดินินโกแก้ไข

จักรพรรดินินโก ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842)

จักรพรรดิเมจิแก้ไข

จักรพรรดิเมจิ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892)

จักรพรรดิโชวะแก้ไข

จักรพรรดิโชวะ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

ประเทศไทยแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2350 (ค.ศ. 1807)

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองสิริรราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2392 (ค.ศ. 1849)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)

ประเทศกัมพูชาแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตารแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885)

ประเทศบรูไนแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

ประเทศจอร์แดนแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพแก้ไข

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2328 (ค.ศ. 1785)

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862)

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935)

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2แก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

ประเทศเดนมาร์กแก้ไข

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9แก้ไข

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888)

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10แก้ไข

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2แก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

ประเทศสวีเดนแก้ไข

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮันแก้ไข

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮัน ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2386 (ค.ศ. 1843)

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897)

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

ประเทศนอร์เวย์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930)

สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ประเทศเนเธอร์แลนด์แก้ไข

พระเจ้าวิลเลิมที่ 3แก้ไข

พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915)

สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ประเทศเบลเยียมแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)

ประเทศสเปนแก้ไข

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4แก้ไข

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2189 (ค.ศ. 1646)

พระเจ้าการ์โลสที่ 2แก้ไข

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2233 (ค.ศ. 1690)

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

ประเทศโมร็อกโกแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 ครองราชสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)

ประเทศเลโซโทแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)

ดูเพิ่มแก้ไข