รัชดาภิเษก (อังกฤษ: silver jubilee) คือการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี ของบุคคล เหตุการณ์ และประเทศ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. 2514 ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประเทศญี่ปุ่น แก้

จักรพรรดินินโก แก้

จักรพรรดินินโก ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842)

จักรพรรดิเมจิ แก้

จักรพรรดิเมจิ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892)

จักรพรรดิโชวะ แก้

จักรพรรดิโชวะ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แก้

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

ประเทศไทย แก้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แก้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2350 (ค.ศ. 1807)

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แก้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองสิริรราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2392 (ค.ศ. 1849)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)

ประเทศกัมพูชา แก้

พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร แก้

พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885)

ประเทศบรูไน แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

ประเทศจอร์แดน แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ แก้

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แก้

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2328 (ค.ศ. 1785)

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แก้

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862)

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แก้

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935)

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แก้

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

ประเทศเดนมาร์ก แก้

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แก้

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888)

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แก้

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แก้

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

ประเทศสวีเดน แก้

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮัน แก้

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮัน ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2386 (ค.ศ. 1843)

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แก้

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897)

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

ประเทศนอร์เวย์ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930)

สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ประเทศเนเธอร์แลนด์ แก้

พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แก้

พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา แก้

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915)

สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา แก้

สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ แก้

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ประเทศเบลเยียม แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)

ประเทศสเปน แก้

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แก้

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2189 (ค.ศ. 1646)

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แก้

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2233 (ค.ศ. 1690)

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

ประเทศโมร็อกโก แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 ครองราชสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)

ประเทศเลโซโท แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)

ดูเพิ่ม แก้