กาญจนาภิเษก (อังกฤษ: golden jubilee) คือการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของบุคคล เหตุการณ์ และประเทศ

ประเทศเดนมาร์ก

แก้

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2

แก้

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

ประเทศญี่ปุ่น

แก้

จักรพรรดิโชวะ

แก้
 
จักรพรรดิโชวะ

จักรพรรดิโชวะ ทรงฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ญี่ปุ่น: 御在位50年記念โรมาจิGo-Zai-i gojūnen kine) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) มีการสร้างสวนอนุสรณ์โชวะ เพื่อฉลองวาระดังกล่าว

ประเทศไทย

แก้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แก้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)


ประเทศบรูไน

แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

แก้
 
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ

แก้

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3

แก้

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1809)

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

แก้

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887)

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

แก้
 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)

ประเทศนอร์เวย์

แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7

แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)

ประเทศสวีเดน

แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ

แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

ดูเพิ่ม

แก้