กาญจนาภิเษก

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ กาญจนาภิเษก (แก้ความกำกวม)

กาญจนาภิเษก (อังกฤษ: golden jubilee) คือการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของบุคคล เหตุการณ์ และประเทศ

ประเทศเดนมาร์กแก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2แก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

ประเทศญี่ปุ่นแก้ไข

จักรพรรดิโชวะแก้ไข

 
จักรพรรดิโชวะ

จักรพรรดิโชวะ ทรงฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ญี่ปุ่น: 御在位50年記念โรมาจิGo-Zai-i gojūnen kine) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) มีการสร้างอุทยานุสรณ์โชวะ เพื่อฉลองวาระดังกล่าว

ประเทศไทยแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก้ไข

 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)

 
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

ประเทศบรูไนแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์แก้ไข

 
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพแก้ไข

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1809)

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแก้ไข

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887)

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2แก้ไข

 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)

ประเทศนอร์เวย์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีใน พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)

ดูเพิ่มแก้ไข