พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก[1] (พระนามเต็ม คริสเตียน คาร์ล เฟรเดริค อัลเบิร์ต อเล็กซานเดอร์ วิลเฮล์ม; Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm ประสูติ 26 กันยายน พ.ศ. 2413 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490) พระราชโอรสพระองค์โตในเจ้าฟ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก และ เจ้าฟ้าหญิงลูอีส มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าคาร์ลที่ 15 แห่งสวีเดน เมื่อพระชนมายุ 28 พรรษา ทรงเข้าอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอเล็กซานไดรน์ แห่งเม็คเล็นบูร์ก-สเตรลิทธ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2441 มีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก และ เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กและไอซ์แลนด์
Christian X of Denmark.jpg
กษัตริย์แห่งเดนมาร์กและไอซ์แลนด์
ครองราชย์14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490 (34 ปี 341 วัน)
ก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก
ถัดไปสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก
มเหสีอะเล็กซานดรินแห่งเมคเลินบวร์ค - เชควริน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ราชวงศ์กลอสเบิร์ก
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาลูอีสแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ประสูติ26 กันยายน พ.ศ. 2413
คริสเตียน คาร์ล เฟรเดริค อัลเบิร์ต อเล็กซานเดอร์ วิลเฮล์ม
สวรรคต20 เมษายน พ.ศ. 2490 (76 ปี 206 วัน)
ลายพระอภิไธย

คติพจน์ประจำรัชกาลของพระองค์คือ


อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, ประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๔ อักษร H-K, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2546, หน้า 185