อเล็คซันดรีเนอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน

อเล็คซันดรีเนอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก พระองค์และพระราชสวามีมีพระราชโอรสร่วมกัน 2 พระองค์ คือสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 9 แห่งเดนมาร์กและเจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก ทั้งนี้ พระองค์มีศักดิ์เป็นพระราชอัยยิกาในพระราชนัดดา 6 พระองค์ คือสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก เคานต์อิงกอล์ฟแห่งโรเซินบอร์ก และเคานต์คริสเตียนแห่งโรเซินบอร์ก พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุ 55 พรรษา

อเล็คซันดรีเนอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
Queen Alexandrine of Denmark.jpg
พระปรมาภิไธยอเล็คซันดรีเนอ เอากุสเทอ
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ฐานันดรเฮอร์มาเจสตี
ราชวงศ์ราชวงศ์ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-กลึคส์บวร์ค
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ24 ธันวาคม พ.ศ. 2440
สวรรคต28 ธันวาคม พ.ศ. 2495 (55 พรรษา)
พระราชมารดาเฟรเดอริก ฟรานซิสที่ 3 แกรนด์ดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระอัครมเหสีแกรนด์ดัชเชสอานาตเซียแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก

อ้างอิงแก้ไข

อื่นๆแก้ไข