เคานต์คริสเตียนแห่งโรเซินบอร์ก

เคานต์คริสเตียนแห่งโรเซินบอร์ก (อังกฤษ: His Excellency Count Christian of Rosenborg); หรือเดิม เจ้าชายคริสเตียนแห่งเดนมาร์ก พระโอรสพระองค์เล็กใน เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก กับเจ้าหญิงคาโรลีเนอ-มาทิลเดอแห่งเดนมาร์ก เป็นพระอนุชาในเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์กและเคานต์อิงกอล์ฟแห่งโรเซินบอร์ก เขาลาออกจากการเป็น เจ้าชายแห่งเดนมาร์ก และดำรงตำแหน่ง เคานต์แห่งโรเซินบอร์ก ดั่งพระเชษฐา เขาเสกสมรสกับแอนน์ ดอริช (ต่อมาเป็น แอนน์ ดอริชแห่งโรเซินบอร์ก) มีโอรส-ธิดาจำนวน 3 คน

เคานต์คริสเตียน
ประสูติ22 ตุลาคม พ.ศ. 2485
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
สิ้นพระชนม์21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (70 ปี)
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
พระชายาเคาน์เตสแอนน์ ดอร์ทีแห่งโรเซินบอร์ก
พระนามเต็ม
คริสเตียน เฟรเดอริก ฟรานซ์ คนุด ฮารัลด์ คาร์ล โอลาฟ กุสตาฟ จอร์จ อิริก
พระบุตร
  • เคาน์เตสโจเซฟิน
  • เคาน์เตสคามิลา
  • เคาน์เตสฟิโอดอรา
ราชวงศ์กลึคส์บวร์ค
พระบิดาเจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก
พระมารดาเจ้าหญิงคาโรลีเนอ-มาทิลเดอแห่งเดนมาร์ก