เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก
Hassan II of Morocco, 1983.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชวงศ์ อเลาอัว
ครองราชย์ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961-23 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 รวม 38 ปี 3 เดือน 27 วัน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งโมร็อกโก
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งโมร็อกโก
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1929
สวรรคต 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1999
พระบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งโมร็อกโก
พระมารดา เจ้าหญิงลัลลา อับลา บินท์ ทาฮาร์
พระมเหสี เจ้าหญิงลัลลา ฟาติมาฮ์
เจ้าหญิงลัลลา ลาติฟาฮ์


เนื้อหา

ประสูติแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก ประสูติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 เป็นพระโอรสของ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งโมร็อกโก และ เจ้าหญิงลัลลา อับลา บินท์ ทาฮาร์ ประสูติที่เมืองราบัต ประเทศโมร็อกโก

เสด็จขึ้นครองราชย์แก้ไข

แม่แบบ:พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อเลาอัว สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งโมร็อกโก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961 หลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งโมร็อกโกได้สวรรคตแล้ว

อภิเษกสมรสแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก ได้อภิเษกสมรส 2 พระองค์ คือ

  • เจ้าหญิงลัลลา ฟาติมาฮ์
  • เจ้าหญิงลัลลา ลาติฟาฮ์ อภิเษกสมรส เมื่อ ค.ศ. 1961 มีพระโอรสและพระธิดา รวม 5 พระองค์

สวรรคตแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองบารัต ประเทศโมร็อกโก สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งโมร็อกโก พระโอรสของพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกต่อจากพระองค์ต่อไป

อ้างอิงแก้ไข