สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
Hussein of Jordan 1997.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ราชวงศ์ ฮัชไมต์
ครองราชย์ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1952-7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 รวม 46 ปี 7 เดือน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1935
สวรรคต 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (63 พรรษา)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน
พระมารดา สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน
พระมเหสี เจ้าหญิงดีนา บินต์ อับดุลฮะมีด
เจ้าหญิงมูนา อัลฮุซัยน์
สมเด็จพระราชินีอาลียาแห่งจอร์แดน
สมเด็จพระราชินีนูร์แห่งจอร์แดน
ศาสนา ศาสนาอิสลาม
ลายพระอภิไธย

พระราชสมภพแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน (อังกฤษ: Hussein of Jordan) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1935 เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน และ สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน ที่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

เสด็จขึ้นครองราชย์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1952 หลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีฎอลาลแห่งจอร์แดน พระบิดาพระองค์สละราชสมบัติแล้ว

อภิเษกสมรสแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน ทรงอภิเษกสมรสกับพระมเหสี 4 พระองค์คือ

 • เจ้าหญิงดีนา บินต์ อับดุลฮะมีด ค.ศ. 1955 หย่าเมื่อ ค.ศ. 1957
 • เจ้าฟ้าหญิงมูนา อัลฮุสเซน อภิเษกสมรสเมื่อค.ศ. 1961 หย่าเมื่อ ค.ศ. 1971
 • สมเด็จพระราชินีอาลียาแห่งจอร์แดน อภิเษกสมรสเมื่อค.ศ. 1972 สวรรคคเมื่อค.ศ. 1977
 • สมเด็จพระราชินีนูร์แห่งจอร์แดน อภิเษกสมรสเมื่อค.ศ. 1978

พระราชบุตรแก้ไข

 1. เจ้าหญิงอิลา บินต์ ฮุสเซน
 2. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดน
 3. เจ้าชายไฟซาห์ บิน ฮุสเซน
 4. เจ้าหญิงอิชฮา บินต์ ฮุสเซน
 5. เจ้าหญิงซิไน บินต์ ฮุสเซน
 6. เจ้าหญิงฮายา บินต์ ฮุสเซน
 7. เจ้าชายอาลี บิน ฮุสเซน
 8. เจ้าชายฮัมซา บิน ฮุสเซน
 9. เจ้าชายฮาชิม บิน ฮุสเซน
 10. เจ้าหญิงอิมาน บินต์ ฮุสเซน
 11. เจ้าหญิงไรยา บินต์ ฮุสเซน
 12. อาร์บี มูไฮเซน พระราชธิดาบุญธรรม ทรงอุปการะร่วมกับ สมเด็จพระราชินีอาลียาแห่งจอร์แดน พระมเหสี พระองค์ที่ 3

สวรรคตแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 ที่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน รวม 63 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน พระโอรสพระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์จอร์แดนสืบต่อมา