เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
Hussein of Jordan 1997.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ราชวงศ์ ฮัชไมต์
ครองราชย์ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1952-7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 รวม 46 ปี 7 เดือน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีฎอลาลแห่งจอร์แดน
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1935
สวรรคต 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (63 พรรษา)
พระบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีฎอลาลแห่งจอร์แดน
พระมารดา สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาล แห่งจอร์แดน
พระมเหสี เจ้าหญิงดีนา บินต์ อับดุล-ฮามิด
เจ้าหญิงมูนา อัลฮุซัยน์
สมเด็จพระราชินีอาลียาแห่งจอร์แดน
สมเด็จพระราชินีนูร์แห่งจอร์แดน
ศาสนา ศาสนาอิสลาม
ลายพระอภิไธย

พระราชสมภพแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน (อังกฤษ: Hussein of Jordan) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1935 เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระราชาธิบดีฎอลาลแห่งจอร์แดน และ สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาล แห่งจอร์แดน ที่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

เสด็จขึ้นครองราชย์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1952 หลังจากสมเด็จพระราชาธิบดีฎอลาลแห่งจอร์แดน พระบิดาพระองค์สละราชสมบัติแล้ว

อภิเษกสมรสแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน ทรง อภิเษกสมรสกับพระมเหสี 4 พระองค์คือ

  • เจ้าหญิงดีนา บินต์ อับดุล-ฮามิด ค.ศ. 1955 หย่าเมื่อ ค.ศ. 1957
  • เจ้าฟ้าหญิงมูนา อัลฮุสเซน อภิเษกสมรสเมื่อค.ศ. 1961 หย่าเมื่อ ค.ศ. 1971
  • สมเด็จพระราชินีอาลียาแห่งจอร์แดน อภิเษกสมรสเมื่อค.ศ. 1972 สวรรคคเมื่อค.ศ. 1977
  • สมเด็จพระราชินีนูร์แห่งจอร์แดน อภิเษกสมรสเมื่อค.ศ. 1978

พระราชบุตรแก้ไข

สวรรคตแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 ที่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน รวม 63 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน พระโอรสพระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์จอร์แดนสืบต่อมา