เจ้าหญิงไรยา บินต์ ฮุสเซน

เจ้าหญิงไรยา บิน ฮุสเซน (อังกฤษ: Princess Raiyah bint Hussein) เป็นพระราชธิดาและพระราชบุตรพระองค์เล็กที่สุด ในจำนวนพระบุตรทั้ง 11 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน ประสูติแต่ สมเด็จพระราชินีนูร์แห่งจอร์แดน เป็นพระราชขนิษฐาร่วมพระราชบิดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ทรงเสกสมรสกับ ซาร์ต มิเซล มิซา มีพระบุตร 1 คน

เจ้าหญิงไรยา บินต์ ฮุสเซน

พระนาม ไรยา บิน ฮุสเซน
พระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ ราชวงศ์อัชไมต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (34 ปี)
อัมมาน ประเทศจอร์แดน
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีนูร์แห่งจอร์แดน