รายพระนามพระมหากษัตริย์จอร์แดน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เอมีร์แห่งทรานส์จอร์แดน แก้

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  สมเด็จพระเจ้าอับดุลลอฮ์ที่ 1 แห่งจอร์แดน 1 เมษายน ค.ศ. 1921 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1946

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน แก้

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  สมเด็จพระเจ้าอับดุลลอฮ์ที่ 1 แห่งจอร์แดน 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1951
  สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 11 สิงหาคม ค.ศ. 1952
  สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน 11 สิงหาคม ค.ศ. 1952 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999
  สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดน 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 ยังอยู่ในราชสมบัติ

ดูเพิ่ม แก้