เปิดเมนูหลัก

เจ้าหญิงอิลา บินต์ ฮุสเซน

เจ้าหญิงอิลา บิน ฮุสเซน (อังกฤษ: Princess Alia bint Hussein) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่และพระองค์แรกในจำนวนพระบุตรทั้ง 11 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน ประสูติแต่ เจ้าหญิงดีนา บินต์ อับดุล-ฮามิด เป็นพระราชภคินีร่วมพระราชบิดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ทรงเสกสมรสกับ มูฮัมเหม็ด อัล-ซาอิล มีพระบุตร 3 คน

เจ้าหญิงอิลา บินต์ ฮุสเซน

พระนาม อิลา บิน ฮุสเซน
พระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ ราชวงศ์อัชไมต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (63 ปี)
อัมมาน ประเทศจอร์แดน
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
พระราชมารดา เจ้าหญิงดีนา บินต์ อับดุล-ฮามิด
พระสวามี มูฮัมเหม็ด อัล-ซาอิล
พระบุตร 3 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข