เปิดเมนูหลัก

เจ้าหญิงอิลา บินต์ ฮุสเซน

เจ้าหญิงอิลา บิน ฮุสเซน (อังกฤษ: Princess Alia bint Hussein) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่และพระองค์แรกในจำนวนพระบุตรทั้ง 11 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน ประสูติแต่ ดีนา บินติอับดุลฮามิด เป็นพระราชภคินีร่วมพระราชบิดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ทรงเสกสมรสกับ มูฮัมเหม็ด อัล-ซาอิล มีพระบุตร 3 คน

เจ้าหญิงอิลา บินต์ ฮุสเซน

พระนาม อิลา บิน ฮุสเซน
พระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ ราชวงศ์อัชไมต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (63 ปี)
อัมมาน ประเทศจอร์แดน
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน
พระราชมารดา ดีนา บินติอับดุลฮามิด
พระสวามี มูฮัมเหม็ด อัล-ซาอิล
พระบุตร 3 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข