เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก

(เปลี่ยนทางจาก Order of Isabella the Catholic)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก (สเปน: Orden de Isabel la Católica) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศสเปน มอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้มอบให้กับชาวสเปน แต่จะมอบให้ชาวต่างประเทศเป็นหลัก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก
Order of isabella the catholic.jpg
ประเภทอิสริยาภรณ์หกชั้น
วันสถาปนาพ.ศ. 2358
ประเทศ สเปน
แพรแถบสีขาวขนาบสีเหลือง (ยกเว้นชั้นสายสร้อยที่เป็นสีเหลืองและมีเส้นเล็กๆ สีขาวขนาบสองข้าง)
ผู้สมควรได้รับผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อสเปนและราชวงศ์
สถานะยังมีการมอบ
ประธานพระมหากษัตริสเปน
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาเรียลูซี
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายพลเรือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2358 โดยพระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7 แห่งสเปน[1] เพื่อให้เกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่ 1 แห่งกัสติยาในชื่อ รอยัลแอนด์อเมริกาออร์เดอร์ออฟอิซเบลลาเดอะคาทอลิก สำหรับเป็นเกียรติยศของผู้กระทำความดีและผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์สเปน รวมถึงกระทำคุณประโยชน์อื่นๆ ต่ออาณานิคมของสเปน[2] ต่อมาถูกบรรจุเข้าในลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน พ.ศ. 2390 ในชื่อปัจจุบันคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาแห่งคาทอลิก

การมอบและลำดับชั้นแก้ไข

พระมหากษัตริย์สเปนทรงเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้[3] และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสเปนเป็นอธิการบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[4] โดยผู้ได้รับพระราชทานจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีลายมือชื่อของประธานและอธิการบดีแห่งราชอิสริยาภรณ์อยู่ สมาชิกอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์เป็นต้นไปจะได้เสื้อคลุมสีทองเป็นเครื่องราชอิสรริยศประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีตราพระราชลัญจกรประจำตัวผู้ได้รับอีกด้วย[5] ผู้ได้รับชั้นประถมาภรณ์และสายสร้อยจะได้ตำแหน่ง ฮิสออเฮอมอร์สเอ็คซ์เลนด์ลอร์ด[6] ผู้ได้รับชั้นตริตาภรณ์และตริตาภรณ์แห่งสมาชิกจะได้ตำแหน่ง ฮิสออฟเฮอมอสอิลลูสติลอัสลอร์ด[6] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิกมีลำดับชั้นต่อไปนี้

 • ชั้นที่หนึ่ง
 •   ชั้นสายสร้อย (จำกัดเพียง 25 คน)
 •   ชั้นประถมาภรณ์ (จำกัดเพียง 500 คน)
 • ชั้นที่สอง
 •   ทุติยาภรณ์แห่งสมาชิก (จำกัดเพียง 800 คน)
 •   ทุติยาภรณ์
 • ชั้นที่สาม
 •   ตริตาภรณ์
 • ชั้นที่สี่
 •   จัตุรถาภรณ์
 • ชั้นที่ห้า
 •   ชั้นกางเขนเงิน
 • ชั้นที่หก
 •   ชั้นเหรียญเงิน
 •   ชั้นเหรียญทองแดง[7][8]

ลักษณะแห่งอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลักษณะจะเป็นกางเขนอิเมรัลสีแดงและขอบสีทอง ยอดด้านนอกจะมีลูกเล็กๆ คล้ายๆ ลูกบอลสีทองติดอยู่บนมุมของกางเขนทั้งสี่ ตรงกลางของตัวดวงตราและดาราจะมีจารึกว่า "A La Lealtad Acrisolada" (เพื่อประกันความจงรักภักดี) และ "Por Isabel la Católica" (โดยอิซเบลลาแห่งคาทอลิก) บนพ้นสีขาว เหนือคำจารึกมีพวงหรีดสีเชียวพร้อมวงแหวน

แพรแถบอิสริยาภรณ์จะเป็นสีขาวขนาบด้วยสีเหลืองทั้งสองข้าง[9] ยกเว้นชั้นสายสร้อยที่จะมีแพรแถบสีเหลืองและมีเส้นสีขาวเล็กๆ ขนาบทั้งสองข้าง

Insignia
ชั้นสายสร้อย ดวงดาราชั้นสายสร้อย ชั้นประถมาภรณ์ ดวงดาราชั้นประถมาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์แห่งสมาชิก
ชั้นตริตาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ (สำหรับสตรี) ชั้นจัตุรถาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ (สำหรับสตรี) ชั้นเบญจมาภรณ์
ชั้นเบญจมาภรณ์ (สำหรับสตรี) ชั้นกางเขนเงิน ชั้นกางเขนเงินสำหรับสตรี ชั้นเหรียญเงิน ชั้นเหรียญเงินสำหรับสตรี
ชั้นเหรียญทองแดง ชั้นเหรียญทองแดงสำหรับสตรี

อ้างอิงแก้ไข

 1. Real y Americana Orden de Isabel la Católica
 2. "premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos"
 3. article 2, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 4. article 3, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 5. articles 2 and 3, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 6. 6.0 6.1 article 13, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 7. "Real Decreto 2395/1998, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica". Minesterio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion website (ภาษาสเปน). Government of Spain. 11 June 1998. สืบค้นเมื่อ 5 September 2005.1998 Statutes of the Order of Isabella the Catholic.
 8. De Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso; Almudena de Arteaga y del Alcázar; Fernando Fernández-Miranda y Lozana (1997). "The Royal (American) Order of Isabella the Catholic". Great Orders of Chivalry, Royalty and Nobility website (ภาษาสเปน). Madrid, Spain. สืบค้นเมื่อ 5 September 2010. Essay on the history of the Order of Isabella the Catholic.
 9. Spain: Order of Isabella the Catholic